Annerledes om økonomi, biologi og helse

Henning Mørland Om forfatteren
Artikkel

Frostegård, Johan

Den ekonomiska människans fall

240 s. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2014. Pris SEK 250

ISBN 978-91-85565-71-9

Den ekonomiske människans fall lar seg ikke enkelt plassere i en bestemt kategori. Forfatteren, Johan Frostegård, er professor i medisin ved Karolinska Institutet og har også studert økonomi.

Boken gir en bredt anlagt beskrivelse og vurdering av samfunnsøkonomi som fagområde og vitenskap, sett opp mot Charles Darwins evolusjonslære. Forfatteren stiller spørsmål om en alternativ tilnærming innenfor økonomifaget kunne gitt bedre forutsetninger for å planlegge samfunnsutvikling og unngå økonomiske kriser. Evolusjonslærens sentrale elementer som naturlig variasjon, seleksjon, arv og utvikling drøftes i et økonomisk og samfunnsmessig perspektiv. Johan Frostegård gir en historisk fremstilling av samfunnsøkonomi og presenterer leseren for innflytelsesrike økonomer som Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek, Milton Friedman og frem til dagens Thomas Piketty.

Forfatteren knytter også bånd til filosofi og litteratur med henvisninger til så vel Aristoteles som Johann Wolfgang von Goethe. Det gjennomgående temaet er Charles Darwin og evolusjonslærens innflytelse innenfor vitenskap og samfunnsutvikling. I den siste delen tar forfatteren for seg utviklingen i helsetjenesten gjennom de senere år, og han tilkjennegir en klar skepsis til utviklingen av økt helsebyråkrati, New public management og innsatsstyrt finansiering.

Dette er ikke en vanlig lærebok, men heller ikke en tradisjonell vitenskapelig publikasjon. Boken er lest som et innlegg i samfunnsdebatten, med en interessant og original tilnærming på tvers av tradisjonell faginndeling. Det historiske perspektivet kan gi påfyll til leserens allmenndannelse. Jeg kan anbefale Den ekonomiske människans fall for dem som er interessert i noe litt utenom det vanlige, men det vil være en åpenbar fordel å være interessert i vitenskapshistorie, samfunnsøkonomi og medisin.

Anbefalte artikler