Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Sverre Varvin
Knut Arne Holtedahl
Eyvind Rødahl

Medisin og vitenskap

Dag Riise
Jan Erik Arnestad
Kjell Morten Sætrom
Gunvor Gløersen
Tone Løyning
Karl O. Nakken
Statens senter for epilepsi
Terje Forslund*
Bjarne M. Iversen
Ingvild Nordøy

Tema

Stein E. Ikdahl
Politilegens kontor
Pål Knudsen
Arne-Jørgen Ryther
John Arne Nesheim
Vera M. Abeler
Jahn M. Nesland
Håvard E. Danielsen

Kommentar og debatt

Pål Rasmus Njølstad
Tore Sanner
Jon E. Dahl
Aage Andersen
Valdemar Grill
Isak Tollefsen
Frode Johannessen
Sujata P. Parkar
Stein Haram
Kirsti Malterud
Harry Martin Svabø
Anders Mølster

Nyheter og reportasjer

Stine Bjerkestrand Nesje
Ellen Juul Andersen
Stine Bjerkestrand Nesje
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Elisabeth Smith