Les mer om ...

Artikkel

Rettspsykiatri §§

Hver fjerde innsatte i Kristiansand kretsfengsel har psykiatrisk sykdom. Hvordan behandles utilregnelige lovbrytere, og hvordan kan man sikre seg mot at sinnslidende begår alvorlige straffbare handlinger?

Sammenhengen mellom kriminalitet og psykiatrisk sykdom belyses i en rekke artikler i dette nummer av Tidsskriftet.

Rettspsykiatriske utfordringer

Screening for psykiatrisk lidelse blant fengselsinnsatte

Frihet som medisinsk problem – rettspsykiatri i filosofisk lys

Sikring eller forvaring – refleksjoner over de nye særreaksjonene

Soningsutsettelse på medisinsk grunnlag

Rättspsykiatriska riskbedömningar är etiskt försvarbara

Akvaporiner

Oppdagelsen av vannkanalproteiner, akvaporiner, har åpnet for en ny forståelse av væskebalansen i kroppen.

Cellenes vannporer – akvaporinene

Barn med epilepsi

23 av 41 barn med alvorlig epilepsi hadde motorisk dysfunksjon, viser en undersøkelse fra Statens senter for epilepsi.

Skjulte motoriske problemer hos barn med epilepsi

Emosjonelt ustabil personlighet

Emosjonelt ustabil personlighet forekommer hos ca. 2 % av befolkningen. Det finnes ikke noe klart førstevalg i den medikamentelle behandlingen, og ofte vil behandling av enkeltsymptomer være mest rasjonelt.

Medikamentell behandling av personer med emosjonelt ustabil personlighet

Henvisning til øyelege

Direkte henvisning av pasienter fra optiker til øyelege sparer primærlegene for henimot 30 000 konsultasjoner årlig. En undersøkelse av 198 henvisninger fra optikere og 208 fra primærleger konkluderer med at ordningen med optikerhenvisninger bør beholdes.

Henvisning til spesialist

Bør optikere kunne henvise pasienter til øyelege?

Eksponeringsbehand- ling mot tvangslidelser

Å utsette pasienten for det som gir angst, såkalt eksponeringsbehandling, bør kunne benyttes av allmennpraktikere overfor pasienter med agorafobi, sosial fobi og tvangslidelser.

Eksponeringsbehandling for angstlidelser i en psykiatrisk avdeling

Bilkjøring og legemidler

Bilkjøring under påvirkning av legemidler og andre rusmidler oppdages nå like hyppig som promillekjøring.

Kjøring under påvirkning av medikamenter og andre rusmidler enn alkohol

Tilbakefall i psykiatrien

Kvaliteten av psykiatrisk behandling kan evalueres ved en systematisk registrering av tilbakefall. Ved Rogaland psykiatriske sjukehus ble to av fem førstegangsinnlagte pasienter med schizofrenidiagnose reinnlagt innen ett år.

Tilbakefallsprosent som kvalitetsmål i psykiatrisk behandling

Anbefalte artikler