Nordmenn mer skeptiske til bioteknologi?

Artikkel

Selv om nordmenn er kunnskapsrike, venter vi oss mindre av fremtidens teknologi enn det folk i andre nasjoner gjør. Det fremgår av en spørreundersøkelse som ble utført i regi av Norges forskningsråd i 1999. Et utvalg på 1 260 nordmenn i alderen 16–79 år ble spurt om holdninger til og kunnskaper om natur og teknologi.

Undersøkelsen kan tyde på at nordmenn er mer reservert overfor den teknologiske utviklingen enn amerikanere og andre europeere. Størst er skepsisen mot gen- og bioteknologi. Fire av ti mener at denne teknologien vil gjøre fremtiden verre, men like mange tror at den vil forbedre fremtiden. På den annen side var det 80 % som trodde at telekommunikasjon ville forbedre fremtiden.

Det ble registrert et stort spenn i folks holdninger til ulike teknologier. Det ble også funnet at kvinner er mer skeptiske enn menn, at eldre er mer skeptiske enn unge og at høyt utdannede er gjennomgående mer positive enn personer med lav utdanning.

Anbefalte artikler