Helsefakta

Artikkel

Godkjente spesialister i yrkesaktiv alder per 100 000 innbyggere i de 25 største spesialitetene i Norden per 1.1. 2000

Norge

Finland

Island1

Norden totalt

Folketall i millioner

4,48

5,17

0,28

24,09

Allmennmedisin

50,9

36,5

60,4

56,1

Indremedisin

24,8

20,4

51,4

25,0

Generell kirurgi

19,8

18,7

33,9

17,3

Psykiatri

18,3

16,4

24,3

16,3

Anestesiologi

12,0

10,6

21,1

12,6

Fødselshjelp og kvinnesykd.

10,0

10,6

19,6

11,5

Barnesykdommer

8,9

10,0

25,0

10,4

Radiologi

8,3

9,4

14,6

9,2

Ortopedisk kirurgi

7,1

5,2

17,9

8,8

Øyesykdommer

6,2

6,6

12,5

6,5

Øre-nese-halssykdommer

5,8

5,3

8,6

6,2

Företagshälsovård2

9,8

5,0

Hjertesykdommer

4,6

1,6

9,6

4,3

Nevrologi

4,5

4,4

7,9

3,8

Geriatri

1,6

2,0

5,0

3,7

Hud- og veneriske sykdommer

2,7

3,3

6,8

3,4

Barne- og ungdomspsykiatri

2,7

3,5

3,9

3,2

Samfunnsmedisin

1,2

1,0

5,7

3,1

Patologi

2,9

2,9

8,2

2,9

Infeksjonssykdommer

1,5

0,9

5,0

2,7

Urologi

2,3

1,8

6,8

2,6

Lungesykdommer

3,1

4,0

8,2

2,6

Revmatologi

2,5

1,4

5,4

2,5

Onkologi

2,3

1,8

5,7

2,4

Fysikalsk medisin og rehabilitering

2,3

2,6

5,4

2,3

Totalt godkjenninger i de 25 største spesialitetene i Norden

216,1

190,6

372,9

224,5

Antall spesialister (personer) i alle spesialiteter i hvert enkelt land

193,1

175,0

352,9

205,1

Merk at en lege kan ha flere spesialistgodkjenninger og er da medregnet flere ganger. Tallene omfatter bare leger som er bosatt i hvert av landene, med unntak av tallene for Island.1 Tallene inkluderer leger som ikke er på Island.2 Företagshälsovård er ikke godkjent spesialitet i Norge, Danmark og Island.I tallene for Norden totalt er det regnet i forhold til folketallet i Norden totalt.Tallene er beregnet ut fra Nordiska Läkarfakta 2000, som er en statistikkfolder utgitt årlig av de nordiske legeforeningene i fellesskap og som siden 1999 årlig sendes ut sammen med Tidsskriftet.For tilsvarende tall for Danmark og Sverige, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 17/2000.For tilsvarende tall per 1.1. 1997, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 17/1997, side 2543.For tilsvarende tall per 1.1. 1998, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 21/1998, side 3343.For tilsvarende tall per 1.1. 1999, se Helsefakta i Tidsskriftet nr. 29/1999, side 4383.

Anbefalte artikler