Se sørover!

Artikkel

Middelhavslandene er populære reisemål når det er sommer og ferietid. Når hverdagen innhenter oss, vendes imidlertid blikket raskt vestover.

Den angloamerikanske orienteringen i norsk medisinsk forskning og helsepolitisk samarbeid har mange årsaker. Den politiske og økonomiske utvikling i landet vårt og den engelskspråklige dominans i all vitenskapelig publisering forklarer kanskje mest.

Verdens helseorganisasjons rangering av helsevesenet i 191 ulike land gir grunn til ettertanke. Både Frankrike, Italia og Spania ble vurdert til å ha et bedre helsevesen enn Norge, mens Storbritannia og USA kom langt bak oss.

Om det er historiske tradisjoner og kulturbevissthet som gjør det franske helsevesenet så godt (s. 2111), kan sikkert diskuteres. Men det er utvilsomt mye å hente ved å legge ikke bare ferieturer, men også studieturer til Sør-Europa.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler