Cytomegalovirus

Ingvild Nordøy Om forfatteren
Artikkel

I løpet av livet blir de fleste mennesker infisert av cytomegalovirus uten at viruset forårsaker spesielle symptomer eller tegn. Hos pasienter med svekket immunforsvar, som organtransplanterte og pasienter med AIDS, kan imidlertid infeksjonen føre til alvorlig sykdom.

Immunresponsen ved enhver infeksjon er avhengig av at leukocytter aktiveres, for så å adherere til endotel og migrere ut i vevet hvor mikroben er. Adhesjonsmolekyler og kjemokiner er vesentlig for denne prosessen. Videre produseres det ved infeksjon cytokiner som enten virker proinflammatoriske eller antinflammatoriske, og som således er avgjørende for om inflammasjonen opprettholdes.

Avhandlingen viste at profilen av ovennevnte markører var forskjellig hos AIDS-pasienter med og uten cytomegalovirusretinitt. Ved prospektiv oppfølging av nyretransplanterte de første månedene etter transplantasjon var den immunologiske profilen hos pasienter som fikk symptomatisk cytomegalovirusinfeksjon endret allerede før viruset kunne påvises. Videre ble det påvist en betydelig forskjell i responsen på de nevnte markører, både i plasma og membranbundet til leukocytter, mellom de pasientene som var symptomatiske, asymptomatiske eller uten infeksjon. En kartlegging av immunresponsen hos immunkompromitterte pasienter ved symptomatisk eller asymptomatisk cytomegalovirusinfeksjon kan bidra til å forstå hvorfor noen blir syke, og slik sett også bidra til nye behandlingsmodaliteter.

  • Avhandlingens tittel

  • Cytomegalovirus infection in the adult immunocompromised patient. Possible protective or pathogenic roles of the immune response

  • Utgår fra

  • Institutt for indremedisinsk forskning

  • og

  • Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer

  • Medisinsk avdeling

  • Rikshospitalet

  • Disputas 7.6. 2000

  • Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler