Hvor er kvinnene?

Kirsti Malterud Om forfatteren
Artikkel

Jeg ser at Legeforeningens nyoppnevnte forskningsutvalg består av åtte menn og ingen kvinner. Er det bare menn som kan og mener noe om forskning i vår forening, eller har tiden stått helt stille der inne i Akersgaten?

Anbefalte artikler