Faglig nettverk om lungesykdommer

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

– Røykeavvenning blir et viktig satsingsområde for Lunger i praksis, sier Anders Østrem ved Gransdalen legesenter i Oslo som er leder av nettverket. I høst arrangerer Lunger i praksis en serie kurs for leger der målet er å motivere dem til å jobbe med røykeslutt og øke kunnskapen om avhengighetsproblemet og kommunikasjon med pasientene. Kursene skal gå over 15 timer og er søkt godkjent som klinisk emnekurs. - Via disse kursene ønsker vi også å rekruttere leger som kan være ressurspersoner og organisere kurser lokalt, sier Østrem.

Lunger i praksis har som mål å få med 500 leger i nettverket i løpet av året. – Jo flere vi er, jo bedre er mulighetene for innflytelse i Legeforeningen og overfor politikerne, sier Østrem. Organisasjonen er tilknyttet den den nystartede gruppen International Primary Care Respiratory Group som arbeider for at allmennleger skal bli bedre i å diagnostisere og følge opp pasienter med lungemedisinske problemstillinger. – Behandling av astma, allergi og kronisk obstruktive lungelidelser samt røykeavvenning er noe av det viktigste vi arbeider med i allmennpraksis. Det er viktig at man finner gode løsninger for behandling av disse sykdommene, sier Østrem. Han understreker at det er god samfunnsøkonomi å satse på tidlig diagnose, intervensjon og god oppfølging for disse pasientgruppene som til sammen fyller hver tredje sykehusseng.

Det første emnekurset om røykeavvenning holdes på Holmen Fjordhotell utenfor Oslo 24.–26. august. – Kursavgiften er 1 200 kroner, men medlemmer av Lunger i praksis får 50 % rabatt og de som vil være med å arrangere lokale kurs får gratis kurs, frister Anders Østrem.

Mer informasjon:

anders.ostrem@os.telia.no

Anbefalte artikler