Nytt utdanningsprogram for veiledere i sykehus klart

Bjørn Oscar Hoftvedt Om forfatteren
Artikkel

alternativ til tradisjonelle kurs.

Programmet er nå ferdig, og informasjon vil bli sendt alle godkjente utdanningsavdelinger i løpet av august.

Legeforeningen har siden 1986 arrangert kurs for å kvalifisere leger til å drive systematisk veiledning av spesialistkandidater i sykehus. Kursene har vært arrangert sentralt og lokalt på sykehus- og avdelingsnivå. I denne perioden har mer enn 1 000 leger fått en eller annen form for veilederutdanning. Mange har etterspurt et mer fleksibelt opplegg for utdanning av veiledere i sykehus.

Video og lærebok

Å slå nupereller er en praktisk hobby som kan utføres over alt, mener gastrokirurg Gunnar Lande. Begge foto A.M. Nylenna

Utdanningsprogrammet passer for leger som ønsker å skaffe seg mer innsikt i medisinsk veiledningspedagogikk og bli kjent med ulike strategier til bruk i veiledning. Hovedmålgruppe for utdanningsprogrammet er overleger som driver veiledning eller som skal starte veiledning. Programmet vil også være nyttig for assistentleger med veilederansvar for turnuskandidater. Spesialistkandidater kan også ha utbytte av å se programmene.

Utdanningsprogrammet består av to videofilmer som viser veiledning i praksis, et kurshefte og boken Veiledning i medisinsk spesialistutdanning (1). De to videofilmene heter henholdsvis På død og liv og Ferietid (2).

På død og liv viser en ung kvinnelig lege ved en indremedisinsk avdeling som kommer i konflikt med en overlege fordi hun ikke følger hans behandlingsopplegg. Vi får se hvordan veiledningssamtalen knyttet til denne situasjonen utspiller seg med de utfordringer dette byr på både for veileder og kandidat.

Ferietid handler om utskrivning av en psykiatrisk pasient. Pasienten, en middelaldrende kvinne, har en krevende mann som ønsker sin kone hjem til ferien. Veilederen bidrar til at kandidaten klargjør hvilke problemer han står overfor. Hun forsøker også å bidra til å avklare ulike handlingsalternativer i denne situasjonen.

Utdanningsprogrammet er utviklet av Kirsten Hofgaard Lycke, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Truls E. Bjerklund Johansen, Norsk overlegeforening, Marianne Steen, Yngre legers forening og Bjørn Oscar Hoftvedt, Legeforeningens pedagogiske avdeling. Programmet er produsert av Torgny Skogsrud Videoproduksjon. Det koster kr 850 og kan bestilles via telefaks til 23 10 91 00 eller e-post:

pedagogisk@legeforeningen.no.

Anbefalte artikler