Praksis fra Tyskland godkjennes ikke som del av spesialistutdanningen i Norge

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter fullført medisinstudium i Tyskland må man, for å få full autorisasjon som lege, gjennom 18 måneders såkalt ”Arzt im Praktikum” eller AiP. Dette gjøres som lege under eget fullt ansvar. Dette er altså ingen turnustjeneste eller del av medisinstudiet. Man avtjener da 18 måneder, dersom minst 12 måneder av disse avtjenes på samme avdeling, kan, avhengig av valgt spesialitet, fra seks måneder til ett år telle som del i spesialistutdanningen. For radiologi godkjennes ett år.

  Da jeg kontaktet Legeforeningens spesialistråd om dette, fikk jeg til svar at man (sitat) ”anser AiP som en del av det tyske medisinstudium og således ikke kan gi tellende tjeneste for spesialistutdanningen”. Man bør her legge merke til formuleringen ”anser dette som . . .”, da det kun er Legeforeningens spesialistråd som ser det slik. Ifølge Landesamt für Heilberufe Schleswig-Holstein i Kiel, samt Landesärztekammer i Bad Segeberg, er AiP ingen del av det medisinske stidum, men en selvstendig legetjeneste utført etter medisinsk embetseksamen . Det er en forutsetning at man er eksmatrikulert fra universitetet og har avlagt avsluttende eksamen for å få godkjent AiP. Samme syn forfektes for øvrig også av universitetene. I konferanse med Arnulf Skjennald, formann i spesialistkomiteen for radiologi, kunne han opplyse at de har anbefalt at AiP godkjennes som tellende tjeneste, men at Legeforeningens spesialitetsråd har avvist dette.

  Følgen for oss blir at vi

  • – stiller fullstendig uten tellende tjeneste og således kan bli forbigått av helt ferske søkere til en assistentlege II-stilling

  • – ikke har kunnet ta et eneste kurs eller liknende med støtte fra Fond III, dessuten blir jo heller ikke disse godkjent som tellende

  • – får vår spesialitet forsinket med minst 18 måneder, vel vitende om at Norge skriker etter spesialister i de aller fleste fag og må importere disse fra utlandet.

  Vi etterlyser en kommentar fra spesialitetsrådet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media