Cardiologiske procedurer på et mindre norsk sygehus – oplæringspotentiale for assistentlæge

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fylkessjukehuset i Lærdal har et patientgrundlag på 25 000. Medicinsk afdeling har 25 senge samt rådighet over 8 intensivpladser. Der var i 1998 1 400 indlæggelser med 8 226 liggedage, gennemsnitlig liggetid på 5,7 døgn, og en udnytning af sengene på 111 %. Øjeblikkelig hjælp udgjorde 86,6 %. Her præsenteres cardiologisk aktivitet indenfor 12 måneder (1998) samt opnåede cardiologiske procedurer for assistentlæge 12 måneder (1.10. 1998 til 30.9. 1999).

  Cardiologisk profil over 12 måneder

  Cardiologisk profil over 12 måneder

  206 indlæggelser var grundet brystsmerter. Heraf fik 112 pasienter diagnosticeret coronarsygdom: 66 akut hjerteinfarkt og 46 ustabil angina. I 1998 var der 2 134 polikliniske henvisninger til cardiologisk udredning.

  Der blev i 1998 udført 868 ekkocardiografier, heraf 167 transøsophageale. Af de transthoracale ekkocardiografier blev 42 udført på børn, heraf 2 nyfødte. 22 % av de transøsophageale EKG’er og 28 % av de transthoracale EKG’er blev udført akut. I 1998 blev udført 640 arbejds-EKG’er.

  Kun få permanente pacemakere blev indlagt (enkelt- og dobbeltkammer system). Døgnregistrering af hjerterytme udførtes hos 83.

  Cardiologisk oplæring for assistentlege i en 12 måneders periode

  Cardiologisk oplæring for assistentlege i en 12 måneders periode

  Assistentlægen har haft fast rotation mellem intensivafsnittet med hjerteovervågning, afdelingspostarbejd med egne visitter og poliklinik med selvstændige polikliniske konsultationer. EKG-optagelser fra indlagte patienter samt mere end 200 EKG’er fra almenpraksis er beskrevet under supervision.

  Assistentlægen har set med på ekkocardiografier og er siden blevet superviseret og har sluttelig arbejdet selvstændigt. Alle undersøgelser er optaget på video, gennemgået og diskuteret af hensyn til kvalitetssikringen.

  For at få forståelse for metoden er der foretaget praktiske øvelser på dyrehjerter.

  Procedurer udført i løbet af 12 måneder

  Procedurer udført i løbet af 12 måneder

  Assistentlægen har i løbet af perioden deltaget ved 77 arbejds-EKG’er, 187 transthoracale EKG’er og 124 transøsophageale EKG’er. Selvstændigt er udført 180 arbejds-EKG’er, 140 transthoracale EKG’er og 66 transøsophageale EKG’er. Assistentlægen har deltaget ved 6 ultralydsscanninger af halskar og har selvstændigt udført og beskrevet 35. Der blev udført 10 selvstændige elektrokonverteringer.

  Assistentlæge og vejleders vurdering af oplæringspotentialet

  Assistentlæge og vejleders vurdering af oplæringspotentialet

  Ved retrospektiv gennemgang af afdelingens protokoller for procedurer sammenholdt med assistentlægens egen protokol, gav 12 måneder et stort antal færdigheder klassificeret indenfor non-invasiv cardiologi. Det rejser spørgsmål om ikke godkendelse af assistentlægetid for indremedicin så vel som for subspecialer, burde vurderes efter endt uddannelsesforløb på basis af oplistede protokoller. Daglige optegnelser over færdigheder kunne fremsendes fortløbende, således at den uddannelsesmæssige værdifastsættelse af den enkelte afdeling til stadighed kunne revurderes og uddannelsesforløb justeres i tide.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media