Penger å hente til telemedisin

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Nordunet2 er et nytt fondsprogram i regi av Nordisk Ministerråd, og målet er å styrke det nordiske samarbeidet innen fagutvikling og forskning som er knyttet til bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). I løpet av tre år skal programmet fordele 30 millioner danske kroner på ulike fellesprosjekter. Det er mulig å søke om støtte innen fire temaområder: telemedisin, fjernundervisning, digitale bibliotek og infrastrukturutvikling.

En nordisk postkasse

Sture Pettersen ved telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø oppfordrer medisinske fagmiljøer i Norge til å benytte seg av denne muligheten for prosjektstøtte. Han er med i en referansegruppe for temaområdet telemedisin i Nordunet2, og har dermed et ord med i laget når søknadene blir vurdert.

– Vi ønsker flere søknader og ikke minst en bredere søkermasse. Tildeling av midler er ikke forbeholdt forskningsmiljøene ved universitetene og de store sykehusene. Det er viktig at også lokalsykehusene og ikke minst primærhelsetjenesten fremmer prosjektideer, sier Pettersen.

Hittil er det kommet inn ca. ti søknader om støtte til medisinske prosjekter, hvorav fire var poststemplet i Norge. En tredel av søknadene ble belønnet med tilskudd. Pettersen forklarer den beskjedne interessen i vår med at informasjonen har vært for dårlig. I slutten av juni var han med på å markedsføre fondsprogrammet ved en telemedisinsk kongress i Göteborg. Han håper at søknadsbunken vil vokse utover høsten.

Han understreker at de teknologiske infrastrukturene som danner grunnlaget for nettverkssamarbeid er godt utbygd i alle nordiske land. Utfordringen fremover blir å identifisere og utvikle nye bruksområder og tjenester. Et eksempel på telemedisinsk satsing er å etablere virtuelle sentre for diagnostikk innen både laboratoriefag som patologi og kliniske spesialiteter som hjerte- og karsykdommer og øyesykdommer:

– I praksis vil virtuelle sentre fungere som nordiske postkasser for utveksling av faglig informasjon og medisinske tjenester. Dette vil gi unike samarbeidsmuligheter for sykehus, forskningsinstitusjoner og primærleger på tvers av landegrensene, sier han.

– Hvorfor er nordisk samarbeid viktig?

– De nordiske landene har felles kulturelle, politiske og geografiske interesser. Dessuten har bruken av teleteknologi og

Internett kommet langt, og ensartede infrastrukturer gir gode muligheter for nettverkssamarbeid. På sikt vil dette styrke utviklingen i alle de fem landene, sier Sture Pettersen.

Mer informasjon om Nordunet2 finnes på: www.nordunet2.org

Anbefalte artikler