Legene kan gjøre mer mot røyking

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Da Gro Harlem Brundtland mottok Røykfri-prisen for sitt internasjonale arbeid mot tobakk i juni (se Tidsskriftet nr. 17/2000) sa hun at leger kan gjøre mer for å hjelpe pasientene til å slutte å røyke.

Lederen for Verdens helseorganisasjon mener at leger for sjelden tar opp røyking med pasienten.

– Tidligere hadde dette sammenheng med at røyking tilhørte den private sfære. Når konsekvensene av passiv røyking er så godt dokumentert og tatt hensyn til i for eksempel lovgivning, er dette et bevis på at røyking ikke lenger tilhører det som er privat og som legen ikke skal bry seg med, sier Gro Harlem Brundtland.

Hun roser Legeforeningen for å dens bidrag med å utvikle et røykeavvenningsprogram (se side 2204). – At Legeforeningen er med på å gi legene et redskap som kan hjelpe dem til å bli flinkere til å drive røykeavvenning er prisverdig, ikke minst har det en positiv signaleffekt, sier Brundtland. – Ved ikke å ta opp røyking med pasientene, sender legen et signal om at dette ikke er så farlig, sier hun.

Gro Harlem Brundtland fikk Røykfri-prisen 1999 i juni. Foto S.B. Nesje

Anbefalte artikler