Årsmøte i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

Eva Skaar Om forfatteren
Artikkel

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) avholder sitt årsmøte fredag 13.10. 2000 kl 1430 på Radisson SAS Park Hotel, Fornebuparken. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må melde disse snarest, og senest innen 8.9. 2000 til PSLs sekretariat, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Dagsorden blir kunngjort under knappen Kurs og møter på Legeforeningens nettsider (www.legeforeningen.no).

Anbefalte artikler