Til slutt

Artikkel

Foto Øivind Larsen

Forsidebildet denne gang er dystert. En tenkende skikkelse omgitt av forgjengelighet. Død. Knokler. Hodeskaller.

Bildet er et utsnitt av et stort maleri som henger i Statens Museum for Kunst i København. Det er malt i 1650 – 51 av den italienske maleren Salvator Rosa (1615 – 73). Tittelen viser også til det grublende i motivet: Demokrit, som mediterer over alle tings afslutning.

Den greske filosofen Demokrit som var født ca. 460 f.Kr. er kjent for sin lære om atomene. Verden er sammensatt av atomer. Alt som skjer skyldes atomenes bevegelser. Men hvordan går det til slutt?

Det er ingen tilfeldighet at den tenkende Demokrit var kunstnerisk tema på 1600-tallet. Den gamle lære om atomene passet bra med naturvitenskapenes utvikling og oppblomstring på denne tiden. Men naturvitenskap og materialisme til tross, hvordan vil det hele ende?

Medisinen er også en vitenskap som er konfrontert med forgjengelighetens problem.

Demokrits meditasjon over alle tings avslutning er fortsatt aktuell.

Øivind Larsen

Anbefalte artikler