Generalsekretæren svarer:

Harry Martin Svabø Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens forskningsutvalg er oppnevnt av sentralstyret etter at forslag er innhentet fra de medisinske fakulteter, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) og Yngre legers forening.

Vi er enig i at det er uheldig at begge kjønn ikke er representert denne gang. For å unngå å komme i en liknende situasjon igjen, vil vi før neste oppnevning be om at forslagsstillerne foreslår to navn, en mann og en kvinne.

Anbefalte artikler