Økt pensjon for flere av Legeforeningens medlemmer

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Odelstinget har nå fulgt opp resultatet av lønnsoppgjøret, og vedtatt endringen i lov av 28. juli 1949 om Statens Pensjonskasse. Endringene gjelder fra 1.5. 2000. For virksomheter utenfor det statlige tariffområde trer loven i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

G er det samme som folketrygdens grunnbeløp som per 1.5. 2000 er på kr 49 090. Før denne endringen ble gjort, ble det i pensjonsgrunnlag medregnet lønn inntil 8 G fullt ut, overskytende lønn mellom 8 G og 12 G ble medregnet med 1/3. Overskytende lønn fra 8 G til 12 G inngår nå fullt ut. Dette vil bety bedret pensjon for de av Legeforeningens medlemmer som tjener mer enn 8 G.

At ordningen ble vedtatt iverksatt 1.5. 2000 innebærer at alle offentlig ansatte som fratrer per 1.6 eller senere vil få medregnet all inntekt fullt ut inntil 12 G i pensjonsgrunnlaget. Ansatte som fratrer før denne dato vil ikke bli omfattet av endringen.

Anbefalte artikler