God dansk lærebok i rettsmedisin

Artikkel

En av nestorene i nordisk rettsmedisin, professor Jørn Simonsen, har kommet med en ny utgave av sin lærebok i rettsmedisin for medisinstudenter. Han har selv definert den som pensum i rettsmedisin ved legestudiet i Danmark, og boken har vel først og fremst relevans for studenter som skal lære seg rettsmedisin, eller leger med spesiell interesse for faget.

Boken er inndelt i to hovedområder: Den somatiske rettsmedisin og medisinsk lovgivning. Når det gjelder den siste delen av boken, vil det nok være en del forskjeller mellom lovgivningen i Danmark og Norge, slik at disse kapitlene bør leses med det i minnet og egner seg neppe for opplæring av norske medisinstudenter. Denne delen vil nok i det hele tatt være av mindre interesse for norske lesere. Likeledes er det en del attester og skjemaer som naturligvis heller ikke er like i de to land.

Den første delen av boken innledes av et kapittel om ”lægegerning og lægelige myndigheder” og egner seg nok også best for danske lesere. Denne delen av boken inneholder imidlertid også matnyttig stoff for norske studenter og leger. Særlig fant jeg kapitlet om rettslig obduksjon av nyfødte interessant. Det er et eget kapittel om pasienter og legers rettslige stilling, et felt professor Simonsen har vært spesielt opptatt av.

Det er et savn at det ikke finnes en eneste illustrasjon i boken, og dette gjør nok sitt til at layouten kan synes litt kjedelig. Det forlyder imidlertid at det i Danmark arbeides med et atlas i rettsmedisin, og dette vil i så fall kunne bli et viktig supplement til denne læreboken i rettsmedisin. Enkelte kapitler innen somatisk rettsmedisin kan være et godt supplement til de norske lærebøkene i rettsmedisin. Den har neppe appell til det store flertallet av leger, men er en viktig bok i sin nisje.

Åshild Vege

Rettsmedisinsk institutt

Rikshospitalet

Anbefalte artikler