S.P. Parkar & S. Haram svarer:

Sujata P. Parkar, Stein Haram Om forfatterne

Vi takker for kommentaren fra røntgenavdelingen i Stavanger, hvor det påpekes at vi ikke har nevnt herniografi som supplerende undersøkelse for å påvise obturatorhernie. Det er sant at herniografi har en plass i elektiv utredning av ulike typer brokk. Men, som Tollefsen & Johannessen påpeker, forutsettes trent personale. Metoden er dessuten lite utbredt i Norge. I vårt tilfelle ble diagnosen stilt peroperativt. Det er heller ikke sikkert at herniografi hadde kunnet påvise obturatorherniet hos vår pasient, idet det dreide seg om et Richters hernie.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler