S.P. Parkar & S. Haram svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker for kommentaren fra røntgenavdelingen i Stavanger, hvor det påpekes at vi ikke har nevnt herniografi som supplerende undersøkelse for å påvise obturatorhernie. Det er sant at herniografi har en plass i elektiv utredning av ulike typer brokk. Men, som Tollefsen & Johannessen påpeker, forutsettes trent personale. Metoden er dessuten lite utbredt i Norge. I vårt tilfelle ble diagnosen stilt peroperativt. Det er heller ikke sikkert at herniografi hadde kunnet påvise obturatorherniet hos vår pasient, idet det dreide seg om et Richters hernie.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media