S.P. Parkar & S. Haram svarer:

Sujata P. Parkar, Stein Haram Om forfatterne
Artikkel

Vi takker for kommentaren fra røntgenavdelingen i Stavanger, hvor det påpekes at vi ikke har nevnt herniografi som supplerende undersøkelse for å påvise obturatorhernie. Det er sant at herniografi har en plass i elektiv utredning av ulike typer brokk. Men, som Tollefsen & Johannessen påpeker, forutsettes trent personale. Metoden er dessuten lite utbredt i Norge. I vårt tilfelle ble diagnosen stilt peroperativt. Det er heller ikke sikkert at herniografi hadde kunnet påvise obturatorherniet hos vår pasient, idet det dreide seg om et Richters hernie.

Anbefalte artikler