Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Akuttavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim , som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil ett år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i ortopedisk kirurgi. Akuttavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim vil etter dette kunne brukes som sideutdanning i spesialiteten generell kirurgi. Det forutsettes at samme type tjeneste ikke benyttes til hoved- og sideutdanning.

Lassa rehabiliteringssenter som utdanningsinstitusjon i fysikalsk medisin og rehabilitering som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Godkjenningen gjelder fra 5.6. 2000.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Regionsykehuset i Tromsø , som gruppe I-institusjon i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering. Godkjenningen gjelder fra 15.6. 2000.

Anbefalte artikler