Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Sosial- og helsedepartementet har på bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, godkjent:

  Artikkel

  Akuttavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim , som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil ett år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i ortopedisk kirurgi. Akuttavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim vil etter dette kunne brukes som sideutdanning i spesialiteten generell kirurgi. Det forutsettes at samme type tjeneste ikke benyttes til hoved- og sideutdanning.

  Lassa rehabiliteringssenter som utdanningsinstitusjon i fysikalsk medisin og rehabilitering som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering.

  Godkjenningen gjelder fra 5.6. 2000.

  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Regionsykehuset i Tromsø , som gruppe I-institusjon i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering. Godkjenningen gjelder fra 15.6. 2000.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media