Den norske lægeforenings hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte per 29.5. 2000

Artikkel

(HTV = hovedtillitsvalgt, TV = tillitsvalgt)

ØSTFOLD

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Aremark kommune

Brelin, Petter

HTV

Askim kommune

Heggen, Fred-Arne

HTV

Eidsberg kommune

Solberg, Erlend

HTV

Hobøl kommune

Unsvåg, Einar Wettre

HTV

Hvaler kommune

Røsstad, Inge

HTV

Marker kommune

Dehli, Arne Kolbjørn

HTV

Moss kommune

Lindhom, Knut

HTV

Rakkestad kommune

Thorsen, Anne Merete

HTV

Rygge kommune

Syvertsen, Jan Otto

HTV

Rømskog kommune

Christensen, Stein Lasse

HTV

Råde kommune

Arntzen, Nina

HTV

Skiptvet kommune

Torkelsen, Arne

HTV

Spydeberg kommune

Kurås, Tove

HTV

Trøgstad kommune

Larsen, Søren Holte

HTV

Våler kommune

Davidsen, Rune

Kommuneleger

HTV

Fredrikstad kommune

Espeland, Jens

HTV

Halden kommune

Friedl, Jan

HTV

Sarpsborg kommune

Lorentzen, Jan

Overleger

HTV

Sykehuset Østfold

Sundhagen, Jon Otto

HTV

Voksenpsykiatrisk sektor

Johansen, Jarle B.

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Fredrikstad kommune

Nilsson, Finn

HTV

Halden kommune

Lando, Roger

HTV

Sarpsborg kommune

Ruud, Kristen Johannes

Underordnede leger

HTV

Sykehuset Østfold

Lødemel, Olav

HTV

Voksenpsykiatrisk sektor

Wannstam, Laine C.E.

AKERSHUS

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Aurskog-Høland kommune

Enger, Berte Marie S.

HTV

Eidsvoll kommune

Baastad, Brynjulv

HTV

Enebakk kommune

Hika, Alemayehu

HTV

Fet kommune

Kjelshus, Helge Arne

HTV

Frogn kommune

Stephansen, Stig S.

HTV

Gjerdrum kommune

Sæves, Einar Bovin

HTV

Hurdal kommune

Vedvik, Arild

HTV

Lørenskog kommune

Austad, Olav

HTV

Nannestad kommune

Nilsen, Steinar

HTV

Nes kommune

Kvamme, Arne

HTV

Nesodden kommune

Zapffe, Anne Marie

HTV

Nittedal kommune

Farnes, Tore Francis

HTV

Oppegård kommune

Watle, Bjørn

HTV

Sørum kommune

Glasø, Morten

HTV

Ullensaker kommune

Furuseth, Kristian

HTV

Vestby kommune

Myhre, Eivind

HTV

Ås kommune

Barli, May-Berit

Kommuneleger

HTV

Asker kommune

Urdal, Else Lill Beyer

HTV

Bærum kommune

Lødøen, Gjertrud

HTV

Rælingen kommune

Aune, Elny Lise

HTV

Ski kommune

Hreinsdottir, Gudrun

Overleger

HTV

Akershus fylkeskommune

Krohg, Knut

HTV

Akershus hab.tjeneste

Ramstad, Kjersti

HTV

Asker- og Bærumklinikken

Therkelsen, Bjørg Palm

HTV

Blakstad sykehus

Munkvold, Ole Georg

HTV

Bærum sykehus

Wexels, Jan Cyril

TV

Bærum sykehus – Kirurgisk avdeling

Wexels, Jan Cyril

HTV

Folloklinikken

Fannemel, Madeleine

HTV

Frambu

Rabben, Kai Fr.

HTV

Lillestrømklinikken

Wigers, Kjell

HTV

Martina Hansens hospital

Hagen, Øyvind H.

HTV

Sentralsykehuset i Akershus

Huseby, Aage Karsten

HTV

Sentralsykehuset i Akershus

Røger, Magnus

TV

Sentralsykehuset i Akershus

Eltvik, Leif Petter

Kirurgisk avdeling

TV

Sentralsykehuset i Akershus –

Saxholm, Harald J.K.

Medisinsk avdeling

TV

Sentralsykehuset i Akershus –

Vogt, Helge

Barneavdelingen

HTV

Ski sykehus

Vaagenes, Frants W.

HTV

Statens senter for epilepsi

Brockmeier, Frans K.

HTV

Statens strålevern

Tynes, Tore

HTV

Stensby sykehus

Jeletich, Mario

HTV

Sunnaas sykehus

Slomic, Ifeta

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Asker kommune

Simonsen, Jan B.

HTV

Bærum kommune

Tjensvoll, Lars

HTV

Rælingen kommune

Lundberg, Helge E.

HTV

Skedsmo kommune

Paulsen, Jan Erik

HTV

Ski kommune

Østebrød, Egil

Underordnede leger

HTV

Blakstad sykehus

Mork, Elisabeth

HTV

Bærum sykehus

Digranes, Torstein

TV

Bærum sykehus –

Hammer, Hilde Berner

Medisinsk avdeling

TV

Bærum sykehus –

Skjønsberg, Gudbrand

Kirurgisk avdeling

TV

Bærum sykehus –

Trogstad, Lill-Iren Schou

Kvinneklinikken

HTV

Folloklinikken

Grigson, Elisabeth

HTV

Glittreklinikken

Kjensli, Aina

HTV

Martina Hansens hospital

Heir, Stig

HTV

Sentralsykehuset i Akershus

Høiskar, Erik

TV

Sentralsykehuset i Akershus –

Glasø, Jan

Medisinsk avdeling

TV

Sentralsykehuset i Akershus –

Wiik, Pål

Kirurgisk avdeling

HTV

Ski sykehus

Fuhrmann, Kirsten

HTV

Statens senter for epilepsi

Fischer-Vieler, Thomas J. M.

HTV

Stensby sykehus

Hewitt, Stephen

HTV

Sunnaas sykehus

Becker, Frank

HTV

Ullevål sykehus, Dikemark

Wilberg, G. Hege

TV

Ullevål sykehus, Dikemark

Steen, Reidar Eilif

OSLO

Bedriftsleger

HTV

Norsk bedriftshelse a/s

Talle, Kolbjørn

HTV

NSB BA

Kirkhus, Niels Einar

HTV

Posten Norge BA

Tran, Hoang Kim Thi

HTV

Statens vegvesen

Dewaele, Philippe

Francois M.

Fylkeslegene

HTV

Fylkeslegeetaten

Bruheim, Ingebrigt S.

HTV

Oslo fylkeslege

Folsland, Berit

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Bydel 17 Stovner

Hamba, Katongola

HTV

Bydel 18 Romsås

Mahmodi, Hesam

HTV

Universitetet i Oslo

Sandem, Svend Øyvind

Kommuneleger

HTV

Bydel 1 Bygdøy–Frogner

Storstein, Odd

HTV

Bydel 2

Mæhlumshagen, Ginette

Uranienborg–Majorstuen

HTV

Bydel 3 l

Grotnes, Finn Håkon

Uranienborg–Majorstuen

St.Hanshaugen–Ullevål

HTV

Bydel 5

Bjørkman, Mari

Grünerløkka–Sofienberg

HTV

Bydel 11 Bøler

Larsen, Rolf A.

HTV

Bydel 12 Manglerud

Waage, Kirsti

HTV

Bydel 13 Østensjø

Wallin, Tone

HTV

Bydel 14 Helsfyr–Sinsen

Rudvin, Anne-Marie

HTV

Bydel 15 Hellerud

Gladewitz, Thomas

HTV

Bydel 20 Bjerke

Kimsås, Alf

HTV

Bydel 21 Grefsen–Kjelsås

Heimdal, Arnulf

HTV

Bydel 22 Sogn

Hellstrøm, Per Arvid

HTV

Bydel 23 Vinderen

Brandtzæg, Herina B.

HTV

Bydel 24 Røa

Roald, Erik H.

HTV

Oslo kommune bedriftshelsetjeneste

Jensen, Finn

Leger i vitenskapelige stillinger

HTV

Universitetet i Oslo

Gautvik, Kaare Morten

Overleger

HTV

Aker sykehus

Narverud, Gaute

TV

Aker sykehus –

Bjøro, Trine

Hormonlaboratoriet

TV

Aker sykehus –

Brennhovd, Bjørn

Kirurgisk klinikk

TV

Aker sykehus –

Dahl, Trond

Generell indremed. avdeling

TV

Aker sykehus –

Drottning, Knut

Gaustad

TV

Aker sykehus –

Løhne, Kari

Sentrallaboratorium

TV

Aker sykehus –

Myklebust, Ragnhild

Anestesiavdeling

TV

Aker sykehus –

Pettersen, Renate

Medisinsk klinikk

TV

Aker sykehus –

Stiris, Morten Georg

Radiologisk avdeling

HTV

Direktoratet for Arbeidstilsynet

Mehlum, Ingrid Sivesind

HTV

A-senteret Maridalsveien

Hallingstad, Solfrid N.

HTV

Barne- og familieetaten

Helmers, Tove M. Wokter

HTV

Barne- og familieetaten

Zeiner, Pål

TV

Barne- og familieetaten –

Hadenius, Anne-Marie

BUP Schwensensgt.

HTV

Blå kors klinikk Oslo

Foslien, Kristina Sture

HTV

Det Norske Radiumhospital

Gundersen, Stein

HTV

Diakonhjemmets sykehus

Finnes, Inge B.

HTV

Direktoratet for sivil beredskap

Solbraa-Bay, Ragnar

HTV

Forsvaret – militært personell

Hasle, Anders Trovik

HTV

Forsvaret – sivilt personell

Rom, Anne Kari

HTV

Fylkestrygdekontoret i Oslo

Mogstad, Truls-Eirik

HTV

Kreftregisteret

Kjærheim, Kristina

HTV

Lovisenberg diakonale sykehus

Restan, Asbjørn

TV

Lovisenberg diakonale

Gerlyng, Per

sykehus – Medisinsk avdeling

TV

Lovisenberg diakonale

Gidlund, Sven Roland

sykehus – DPS Tøyen

TV

Lovisenberg diakonale

Hossain, Imtiaz

sykehus – Røntgenavdelingen

TV

Lovisenberg diakonale

Lie, Vibeke

sykehus – Vor Frue hospital

TV

Lovisenberg diakonale

Munkeby, Berit Holthe

sykehus – Anestesiavdelingen

TV

Lovisenberg diakonale

Sandbu, Morten

sykehus – Klinikk for psykiatri

TV

Lovisenberg diakonale sykehus

Schrøder, Cecilie Piene

– Kirurgisk avdeling

HTV

Nordstrandhjemmet

Kujath-Hika, Joanna

HTV

Oslo hospital

Koksvik, Resurrecion Esmena

HTV

Oslo kommune

Schøndorf, Lena Christina

HTV

Oslo kommune – Rusmiddeletaten

Berg, John Erik

HTV

Rikshospitalet

Hysing, Einar Sorterup

HTV

Rikshospitalet

Røste, Geir Ketil

TV

Rikshospitalet –

Wesenberg, Finn

Barneklinikken

HTV

Rikstrygdeverket

Skuterud, Erik

HTV

Røde kors klinikk

Brodahl, Unn

HTV

Sosial- og helsedepartementet

Ånstad, Hans J.

HTV

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Skyberg, Knut

HTV

Statens helsetilsyn

Skulberg, Andreas

HTV

Statens helseundersøkelser

Meyer, Haakon Eduard

HTV

Statens institutt for folkehelse

Fuglesang, Jan E.

HTV

Statens legemiddelkontroll

Gramstad, Lars E.

HTV

Statens rettstoksikologiske institutt

Hilberg, Thor Arthur

HTV

Trasoppklinikken

Sellevoll, Brynhild

HTV

Trygderetten

Eikeland, Jogeir

HTV

Ullevål sykehus

Ikke besatt

TV

Ullevål sykehus – Lien

Alsos, Mette V.

psykiatriske behandlingssenter

TV

Ullevål sykehus –

Babovic, Almira

Nukleærmedisinsk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Barstad, Eleonore

DPS Ryen

TV

Ullevål sykehus –

Bjella, Harald

Voksenhabilitering

TV

Ullevål sykehus –

Busund, Bjørn

Kvinne-barn-klinikken

TV

Ullevål sykehus –

Celius, Elisabeth Gulowsen

Nevrologisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Draganov, Branimir D.

Nyremedisinsk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Dueland, Svein

Onkologisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Egge, Elisabeth

Radiologisk divisjon

TV

Ullevål sykehus –

Eikvar, Lars Kristian

Klinisk kjemisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Emhjellen, Sigmund

Anestesiavdelingen

TV

Ullevål sykehus –

Engh, Tone Vibeke

Patologisk anatomisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Eritsland, Jan

Infeksjonsmedisinsk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Faye-Lund, Hilde E.

Øre-nese-hals-avdeling

TV

Ullevål sykehus – Avd. for im-

Gaarder, Per I. Brachel

munologi og transfusjonsmedisin

TV

Ullevål sykehus –

Halvorsen, Ole-Morten

Øyeavdeling

TV

Ullevål sykehus –

Jacobsen, Anne Flem

Fødeavdelingen

TV

Ullevål sykehus –

Johannessen, Hans-Olaf

Abdominal kirurgi (gastro)

TV

Ullevål sykehus –

Johnsen, Ulf Lützow-Holm

Nevroradiologisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Kalaaji, Amin

Plastikkirurgisk avdeling

TV

Ullevål sykehus – Avd. for fysi-

Kristoffersen, Tomm

kalsk medisin og rehabilitering

TV

Ullevål sykehus – Avd. for

Myhre, Kurt Inge

miljø- og yrkesrettet medisin

TV

Ullevål sykehus –

Nordal, Eli Johanne

Hudavdelingen

TV

Ullevål sykehus – Ambulanse-

Næss, Anne Cathrine B.

tjenesten/AMK-avdelingen

TV

Ullevål sykehus –

Opdahl, Helge

Postoperativ/intensivavdeling

TV

Ullevål sykehus –

Pedersen, Jan Christian

Medisinsk genetikk

TV

Ullevål sykehus –

Pettersen, Morten

Barnesenteret

TV

Ullevål sykehus –

Ranhoff, Anette Hylen

Mottagelsesavdelingen

TV

Ullevål sykehus –

Ravneberg, Bjørn

DPS Josefinegaten

TV

Ullevål sykehus – Nevrokirur-

Reinlie, Gunn Sissel

gisk/kjevekirurgisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Reiseter, Tor

Barneradiologisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Robasse, Jean-Max

Avdeling for akuttpsykiatri

TV

Ullevål sykehus –

Rostrup, Morten

Overvåkingsavdelingen

TV

Ullevål sykehus – Generell

Rygh, Odd Jørgen

indremedisinsk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Schistad, Ole

Barnekirurgisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Seim, Terje

DPS Holmlia

TV

Ullevål sykehus –

Selbekk, Bodil H.

Gastromedisinsk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Skjønsberg, Ole Henning

Lungemedisinsk avdelin

TV

Ullevål sykehus – Avd.for dagbe-

Small, Thomas

handling og polikliniske tjenester

TV

Ullevål sykehus –

Spydslaug, Anny Elisabeth

Gynekologisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Stensrød, Brynhild N.

Geriatrisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Stiris, Tom Arne

Barnesenteret

TV

Ullevål sykehus –

Størvold, Gunnar

Mikrobiologisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Søvik, Edmund

Hjerte-lunge-senteret

TV

Ullevål sykehus –

Tangen, Jon-Magnus

Hematologisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Vengen, Øystein Arild

Thoraxkirurgisk avdeling

TV

Ullevål sykehus – Senter for

Vik, Ingeborg Lyngstad

seksuell helse (Olafiaklinikken)

TV

Ullevål sykehus –

Viktil, Ellen

Generell radiologisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Wahlqvist, Rolf

Urologisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Walløe, Anders

Ortopedisk avdeling

TV

Ullevål sykehus – Avdeling for

Østerud, Arne Thormod

medisinsk fysikk og teknikk

HTV

Voksentoppen

Skandsen, Aage Olav

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Bydel 1 Bygdøy–Frogner

Arnstad, Jon Erik L.

HTV

Bydel 2 Uranienborg– Majorstuen

Askim, Per Johan

HTV

Bydel 3 St.Hanshaugen

Wiel, Stein Sigurd

Ullevål

HTV

Bydel 4 Sagene–Torshov

Johansen, Terje

HTV

Bydel 5 Grünerløkka–Sofienberg

Maartmann-Moe, Kjell

HTV

Bydel 6 Gamle Oslo

Vold, Per Anders

HTV

Bydel 7 Ekeberg–Bekkelaget

Hortemo, Sigurd

HTV

Bydel 8 Nordstrand

Sand, Ola

HTV

Bydel 9 Søndre Nordstrand

Risanger, Terje

HTV

Bydel 10 Lambertseter

Henrichsen, Svein Høegh

HTV

Bydel 11 Bøler

Slagsvold, Svein

HTV

Bydel 12 Manglerud

Moe, Lars Fridthjof

HTV

Bydel 13 Østensjø

Rønsen, Yngve

HTV

Bydel 14 Helsfyr–Sinsen

Flaaten, Bjørn Olav

HTV

Bydel 15 Hellerud

Andersen, Torill

HTV

Bydel 16 Furuset

Østrem, Anders

HTV

Bydel 19 Grorud

Nielsen, Viggo Aksel

HTV

Bydel 20 Bjerke

Thorsen, Bente

HTV

Bydel 21 Grefsen–Kjelsås

Paasche, Sven Erik

HTV

Bydel 22 Sogn

Romfo, Otto Sandsdalen

HTV

Bydel 23 Vinderen

Jacobsen, Britt U.

HTV

Bydel 24 Røa

Thaulow, Inger Størmer

HTV

Bydel 25 Ullern

Aaserud, Just Martin

Underordnede leger

HTV

Aker sykehus

Deilkås, Ellen Catharina Tveter

TV

Aker sykehus –

Landsverk, Svein Aslak

Anestesiavdeling

TV

Aker sykehus – Patologisk/

Sandvik, Hege

Anatomisk Laboratorium

TV

Aker sykehus –

Wester, Astrid Louise

Medisinsk Klinikk

HTV

Aker sykehus, Gaustad

Osmani, Nuzhat

HTV

Barne- og familieetaten

Eeg, Espen

HTV

Barne- og familieetaten

Gudmundsdottir, Gudrun B.

HTV

Barne- og familieetaten

Vold, Trude Charlotte Fixdal

HTV

Det Norske Radiumhospital

Mueller, Christoph Rainer

HTV

Diakonhjemmets sykehus

Schwartz, Thomas

HTV

Lovisenberg diakonale sykehus

Kjøk, Ingeborg

HTV

Oslo san.for. revm.sykehus

Asplin, Line

HTV

Rikshospitalet

Haakonsen, Paal Helge

HTV

Rikshospitalet

Riise, Rolf Bjarne

TV

Rikshospitalet –

Hokland, Bjørn M.

Plastisk kirurgisk avdeling

TV

Rikshospitalet –

Meling, Torstein Ragnar

Nevrokirurgisk avdeling

HTV

Statens rettstoksikologiske inst.

Dajani, Olav

HTV

Ullevål sykehus

Mikkelsen, Yngve

TV

Ullevål sykehus –

Handal, Marte

Klinisk kjemisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Haug, Sidsel

Patologisk anatomisk avdeling

TV

Ullevål sykehus –

Linnsund, Jan Magne

Medisinsk divisjon

HTV

Universitetet i Oslo

Mæhle, Lovise Olaug

TV

Universitetet i Oslo – Divisjon

Osmani, Nuzhat

psykiatri, Aker sykehus

HTV

Voksentoppen

Closs, Ole

HEDMARK

Fylkeslegene

HTV

Hedmark fylkeslegekontor

Haugtomt, Sven Anders

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Eidskog kommune

Christiansen, Arild

HTV

Elverum kommune

Toft, Arne

HTV

Folldal kommune

Daniel, Ilka

HTV

Grue kommune

Lerner, Arnaldo

HTV

Hamar kommune

Vestheim, Ulf

HTV

Kongsvinger kommune

Gjelsvik, Bjørn

HTV

Løten kommune

Sunde, Håvard

HTV

Nord-Odal kommune

Ytteborg, Nils

HTV

Os kommune

Lein, Erik Kr.

HTV

Ringsaker kommune

Solli, Erik

HTV

Stange kommune

Karlsen, Ola

HTV

Stor-Elvdal kommune

Hagen, Tone Elisabeth

HTV

Sør-Odal kommune

Karstensen, Magne Ragnar

HTV

Tolga kommune

Borgos, Åse

HTV

Trysil kommune

Wictorin, Johan

HTV

Tynset kommune

Aune, Bergljot

HTV

Våler kommune

Myrvang, Erik

HTV

Åmot kommune

Mæhlen, Thore

HTV

Åsnes kommune

Chapman, Martin

Overleger

TV

Distriktskommando Østlandet

Rivrud, Bjørn Dag Elle

HTV

Hedmark barne- og ungdomstj.

Flekke, Karin

HTV

Hedmark fylkeskommune

Sivertsen, Knut Andreas

HTV

Kongsvinger sjukehus

Østby, Terje

HTV

Sanderud sykehus

Haugerud, Helge

HTV

Sentralsjukehuset i Hedmark

Grøtta, Jon

HTV

Tynset sjukehus

Høeg, Victor E.K.

Underordnede leger

HTV

Kongsvinger sjukehus

Busch, Christian

HTV

Sanderud sykehus

Knapperholen, Anita

HTV

Sentralsjukehuset i Hedmark

Leira, Håkon Olav

OPPLAND

Fylkeslegene

HTV

Oppland fylkeslege

Hov, Leiv

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Dovre kommune

Eskeland, Halvard

HTV

Etnedal kommune

Lyberg, Inger

HTV

Gausdal kommune

Bræin, Kjell

HTV

Jevnaker kommune

Dæhli, Dag

HTV

Lillehammer kommune

Natvig, Gustav

HTV

Lom kommune

Stein, Christina Mathilde

HTV

Lunner kommune

Dehli, Anne Marie

HTV

Nord-Aurdal kommune

Gjengedal, Jakob

HTV

Nord-Fron kommune

Støen, Per

HTV

Nordre Land kommune

Larsen, Eirik Bø

HTV

Ringebu kommune

Moen, Per Kristian

HTV

Sel kommune

Nizialek, Zdzislaw.jan

HTV

Skjåk kommune

Bolstad, Per Jakob

HTV

Søndre Land kommune

Oosterling, Frode

HTV

Sør-Aurdal kommune

Normann, Terje

HTV

Sør-Fron kommune

Grytting, Ellen Tvergrov

HTV

Vang kommune

Frøystad, Per Magnus

HTV

Vestre Toten kommune

Langfjæran, Snorre

HTV

Vågå kommune

Riksaasen, Dag Gulleik

HTV

Østre Toten kommune

Egenæs, Erling

HTV

Øyer kommune

Jøranli, Tor Ingjald

HTV

Øystre Slidre kommune

Johnsen, Gunn Ingeborg

Over-/underordnede leger

HTV

Oppland fylkeskommune

Andersen, Hege

Overleger

HTV

Beitostølen helsesportsenter

Frøystad, Per Magnus

HTV

Lillehammer san.for.

Nygaard, Halvor

revm.sykehus

HTV

Oppland psykiatriske sykehus

Aarskog, Dag

HTV

Oppland sentralsykehus –

Mathisen, Sven Ross

Avdeling Gjøvik

HTV

Oppland sentralsykehus –

Andersen, Hege

Avdeling Lillehammer

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Gjøvik kommune

Monsbakken, Bent

HTV

Gran kommune

Hystad, Torgeir

Underordnede leger

HTV

Beitostølen helsesportsenter

Aure, Beata Gorlas

HTV

Lillehammer san.for.

Hollan, Ivana

revm.sykehus

HTV

Oppland psykiatriske sykehus

Pignon, Ingrid Mellbye

HTV

Oppland sentralsykehus,

Undseth, Øystein

avdeling Gjøvik

HTV

Oppland sentralsykehus,

Moger, Thomas

avdeling Lillehammer

BUSKERUD

Fylkeslegene

HTV

Buskerud fylkeslegekontor

Winther, Rolf B.

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Drammen kommune

Engebretsen, Øivind

HTV

Flesberg kommune

Bøhn, Morten Even

HTV

Flå kommune

Mariampillai, E. Thanendran

HTV

Gol kommune

Feet, Helge Anders

HTV

Hemsedal kommune

Lund, Tom W.

HTV

Hol kommune

Hagen, Sølvi Ruud

HTV

Hole kommune

Steffensrud, Steffen

HTV

Hurum kommune

Eide, Roe Brufladt

HTV

Kongsberg kommune

Hvidsten, Helge

HTV

Krødsherad kommune

Varild, Rune

HTV

Lier kommune

Saxrud, Arve

HTV

Modum kommune

Øhren, Roar Aksel

HTV

Nedre Eiker kommune

Døviken, Torild Berg

HTV

Nes kommune

Mariampillai, E. Thanendran

HTV

Nore og Uvdal kommune

Bøhn, Morten Even

HTV

Ringerike kommune

Næss, Tore

HTV

Rollag kommune

Bøhn, Morten Even

HTV

Røyken kommune

Hansen, Hans-Gunnar Wear

HTV

Sigdal kommune

Varild, Rune

HTV

Øvre Eiker kommune

Molven, Eivind

HTV

Ål kommune

Tunestveit, Robert

Overleger

HTV

Buskerud fylkeskommune

Hasting, Øyvind

HTV

Buskerud sentralsykehus

Tønnessen, Tor

TV

Buskerud sentralsykehus –

Broch, Petter

Psykiatrisk klinikk

TV

Buskerud sentralsykehus –

Bødtker, Anne Sejersted

Kvinne/barn-klinikk

TV

Buskerud sentralsykehus –

Halvorsen, Inger M.

Barne- og ungd.psyk.poliklinikk

TV

Buskerud sentralsykehus –

Hasting, Øyvind

Nevromuskulær klinikk

TV

Buskerud sentralsykehus –

Iveland, Hjørdis

Medisinsk serviceklinikk

TV

Buskerud sentralsykehus –

Kollevold, Tore Sigve

Anestesiavdelingen

TV

Buskerud sentralsykehus –

Kollevold, Tore Sigve

Akutt klinikk

TV

Buskerud sentralsykehus –

Ljønes, Finn

Medisinsk klinikk

TV

Buskerud sentralsykehus –

Medin, Walther

Øyeavdelingen

TV

Buskerud sentralsykehus –

Nilsson, Michael Sixten

Røntgenavdelingen

TV

Buskerud sentralsykehus –

Overn, Sissel

Kirurgisk klinikk

TV

Buskerud sentralsykehus –

Røyne, Torstein

Øre-nese-hals-avdeling

TV

Buskerud sentralsykehus –

Stensvold, Kjell

Barneavdelingen

TV

Buskerud sentralsykehus –

Tanyan, Elin Authen

Drammen psykiatriske senter

TV

Buskerud sentralsykehus –

Wetteland, Jarle

Avdeling for patologi

HTV

Kongsberg sykehus

Blom, Hans Christian

HTV

Modum bads nervesanatorium

Bille, Henrich

HTV

Ringerike sykehus

Poole, John Colin

Underordnede leger

HTV

Buskerud sentralsykehus

Letting, Anne-Sofie

TV

Buskerud sentralsykehus –

Bakke, Harald

Øre-nese-hals-avdelingen

TV

Buskerud sentralsykehus –

Bjune, Kirsti

Anestesiavdelingen

TV

Buskerud sentralsykehus –

Erichsen, Anne Kjersti

Nevrologisk Avdeling

TV

Buskerud sentralsykehus –

Eriksen, Morten Tandberg

Kirurgisk Avdeling

TV

Buskerud sentralsykehus –

Holm, Annette Bergene

Røntgenavdelingen

TV

Buskerud sentralsykehus –

Letting, Anne-Sofie

Kvinneklinikken

TV

Buskerud sentralsykehus –

Olsson, Rønnaug Brandser

Øyeavdelingen

TV

Buskerud sentralsykehus –

Rivelsrud, Kjell Morten

Psykiatrisk avdeling, Lier

TV

Buskerud sentralsykehus –

Stensvold, Kjell

Barneavdelingen

HTV

Kongsberg sykehus

Sagosen, Arnt

HTV

Modum Bads

Skjerven, Tone Ingunn

Nervesanatorium

HTV

Ringerike sykehus

Bjørneboe, Anders

VESTFOLD

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Andebu kommune

Larsen, Helge Magnus

HTV

Borre kommune

Grav, Arnt Lauritz

HTV

Hof kommune

Bustnes, Kjell Arne

HTV

Holmestrand kommune

Schlegel, Hans-Joachim

HTV

Nøtterøy kommune

Øren, Tom Ole

HTV

Ramnes kommune

Krauss, Steinar

HTV

Sandefjord kommune

Prestgaard, Tore Anders

HTV

Stokke kommune

Liodden, Kåre

HTV

Svelvik kommune

Tomala, Tadeusz

HTV

Tjøme kommune

Øvsthus, Knut

HTV

Tønsberg kommune

Gleditsch, Lars E.

HTV

Våle kommune

Fagerheim, Ketil

Overleger

HTV

Kysthospitalet ved Stavern

Berg, Ottar

HTV

Psykiatrisk spes.tjeneste

Fredriksen, Mats

i Vestfold

HTV

Sandefjord/Larvik sykehus

Ruistuen, Odd

HTV

Vestfold sentralsykehus

Halvorsen, Bjørn H.

HTV

Vestfold trygdeetat – fylkeskontor

Skavdal, Kjell Oddmund

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Larvik kommune

Ebbing, Håkon N.

HTV

Sande kommune

Jönsson, Pär

v

HTV

Horten sykehus

Mortensen, Olaf

HTV

Kysthospitalet ved Stavern

Berg, Ottar

HTV

Psykiatrisk spesialisttjeneste

Skei, Stine

i vestfold

HTV

Sandefjord/Larvik sykehus

Rosenberg, Kjell

HTV

Vestfold sentralsykehus

Øverby, Stein Egil

TELEMARK

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Bamble kommune

Argren, Erik

HTV

Kragerø kommune

Fjerdingstad, Lars Peter

HTV

Kviteseid kommune

Sagosen, Arnt

HTV

Notodden kommune

Moskvill, Reidar

HTV

Porsgrunn kommune

Line, Øystein

HTV

Seljord kommune

Svendsen, Øystein Rolf O.

Kommuneleger

HTV

Bø kommune

Iden, Kristina Riis

HTV

Drangedal kommune

Olsen, Marie Louise G.

HTV

Fyresdal kommune

Brus, Henk Johan

HTV

Hjartdal kommune

Arshad, Waheed

HTV

Kviteseid kommune

Endres, Alexander Ernst

HTV

Skien kommune

Johannesen, Arne

HTV

Tokke kommune

Lie, Kjell

HTV

Vinje kommune

Flatland, Knut G.

Overleger

HTV

A/S Telelab

Tveten, Yngvar Landmo

HTV

Borgestadklinikken

Nordlie, Egil E.

HTV

Kragerø komb. helseinstitusjon

Eikhaugen, Reidar

HTV

Notodden sykehus

Fogelkvist, Sven Roger

HTV

Rjukan sykehus

Reinicke, Vagn

HTV

Telemark sentralsjukehus

Keyn, Terje Bjørn

TV

Telemark sentralsjukehus –

Holmberg, Erik Rune

Betanien Hospital

TV

Telemark sentralsjukehus –

Jagels, Grete H.

Psykiatrisk distriktsklinikk

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Bø kommune

Nygaard, Svein Johan

HTV

Nome kommune

Borgen, Lars

HTV

Sauherad kommune

Gaitanaru,

Magdalena-Carmen D.

HTV

Siljan kommune

Manika, Manoharan

HTV

Skien kommune

Berstad, Per Øyvind

HTV

Tinn kommune

Rzedowska, Monika

Underordnede leger

HTV

Notodden sykehus

Sporaland, Geir Lindquist

HTV

Rjukan sykehus

Jensen, Bård Fossli

HTV

Telemark sentralsjukehus

Kalager, Mette

TV

Telemark sentralsjukehus –

Van Leeuwen,

Ortopedisk avdeling

Justin Arlen M.J.

AUST-AGDER

Fylkeslegene

HTV

Aust-Agder fylkeslege

Syvertsen, Anne-Sofie D.

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Arendal kommune

Werner, Erik L.

HTV

Birkenes kommune

Ribe, Jan G.

HTV

Bygland kommune

Toreid, Vidar Kåreson

Sandbu

HTV

Bykle kommune

Skagestad, Dag Steinar

HTV

Evje og Hornnes kommune

Haraldstad, Sven A.

HTV

Froland kommune

Fagan, Mark

HTV

Gjerstad kommune

Torp, Terje

HTV

Grimstad kommune

Findreng, Dag

HTV

Iveland kommune

Rørvik, Finn Bjørn

HTV

Lillesand kommune

Brodwall, Jørn

HTV

Risør kommune

Moen, Aslaug Hektoen

HTV

Tvedestrand kommune

Wærdahl, Elisabeth

HTV

Valle kommune

Straume, Hanne S. Tangeraas

HTV

Vegårshei kommune

Solberg, Siri Moland

HTV

Åmli kommune

Nanz, Christel-Günter

Overleger

HTV

Aust-Agder Sentralsjukehus

Huldt-Nystrøm, Espen

HTV

Aust-Agder fylkeskommune

Huldt-Nystrøm, Espen

Underordnede leger

HTV

Aust-Agder Sentralsjukehus

Goderstad, Jeanne Mette

VEST-AGDER

Fylkeslegene

HTV

VestAgder fylkeslege

Steen, Tore Wælgaard

HTV

Vest-Agder fylkeslegekontor

Steen, Tore Wælgaard

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Audnedal kommune

Eieland, Olav

HTV

Farsund kommune

Sand, Aage

HTV

Flekkefjord kommune

Bakken, Knut Sand

HTV

Hægebostad kommune

Kleggetveit, Peder M.

HTV

Kvinesdal kommune

Kristiansen, Tor H.

HTV

Lindesnes kommune

Lohne, Tørres

HTV

Lyngdal kommune

Wennevold, Trond

HTV

Marnardal kommune

Hagestad, Torgeir

HTV

Sirdal kommune

Berge, Marit Irene

HTV

Songdalen kommune

Robstad, Per Gunnar

HTV

Søgne kommune

Høyem, Tore

HTV

Vennesla kommune

Dalane, Per Kjetil

HTV

Åseral kommune

Haaland, Ann-Margret

Kommuneleger

HTV

Kristiansand kommune

Stangeland, Margaret

HTV

Mandal kommune

Gulbrandsen, Maria Esther

Overleger

HTV

A-klinikken, Kristiansand

Kristensen, Øistein

HTV

Kongsgård sykehus

Glad, William Ragnar

HTV

Lister sykehus

Omland, Tor Martin

HTV

Mandal sykehus

Skarpaas, Einar

HTV

Vest-Agder fylkeskommune

Drangsholt, Kjetil

HTV

Vest-Agder fylkeskommune

Halvorsen, Arthur Berger

HTV

Vest-Agder sentralsykehus

Halvorsen, Arthur Berger

HTV

Vest-Agder trygdeetat – fylkeskontor

Farbrot, Torgny Olav

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Kristiansand kommune

Hodne, Erik

HTV

Mandal kommune

Johnsen, Ingrid M.

Underordnede leger

HTV

Kongsgård sykehus

Knudsen, Jenny-Lill

HTV

Lister sykehus

Ringvold, Arnfinn

HTV

Vest-Agder sentralsykehus

Hadzic, Nedzad

ROGALAND

Fylkeslegene

HTV

Rogaland fylkeslegekontor

Kristoffersen, Svein I.

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Eigersund kommune

Christensen, Birger

HTV

Finnøy kommune

Bråtveit, Aslak Sigurd

HTV

Forsand kommune

Midtskog, Alf Ingvar

HTV

Gjesdal kommune

Heggem, Hallgeir Jarl

HTV

Hjelmeland kommune

Nylehn, Pernille

HTV

Hå kommune

Vøllestad, Leif G.

HTV

Karmøy kommune

Staalesen, Jacob Tore

HTV

Klepp kommune

Horpestad, Kjell Harald

HTV

Lund kommune

Rettedal, Stein

HTV

Randaberg kommune

Dolven, Lars

HTV

Sokndal kommune

Visdal-Johnsen, Hans Birger

HTV

Stavanger kommune

Haaland, Per Tonning

TV

Stavanger kommune – Eiganes

Johannessen, Per Ivar

og Våland helse- og sosialdist.

TV

Stavanger kommune –

Hegelstad, Ove

Hillevåg helse- og sosialdistrikt

TV

Stavanger kommune –

Haaland, Per Tonning

Hinna helse- og sosialdistrikt

TV

Stavanger komune – Madla/

Lind, Gunnar

Sunde helse- og sosialdistrikt

TV

Stavanger kommune –

Karlsen, Reno Martin

Storhaug helse- og sosialdistrikt

TV

Stavanger kommune –

Dale, Øystein

Tasta helse- og sosialdistrikt

HTV

Sola kommune

Zweidorff, Ole Kristen

HTV

Suldal kommune

Hellesen, Harald Bjarne

HTV

Time kommune

Haugedal, Asgeir

Kommuneleger

HTV

Bjerkreim kommune

Widera, Barbara

HTV

Sandnes kommune

Torvik, Hans Petter

HTV

Stavanger kommune

Mikkelsen, Kari S.

HTV

Strand kommune

Galappaththi-Arachchige, Ananda

HTV

Tysvær kommune

Lysen, Lars Johan

Overleger

HTV

Fylkessjukehuset i Haugesund

Mo, Helge

HTV

Haugesund san.for. revm.sykeh.

Rossebø, Berthe

HTV

Rogaland psykiatriske sjukehus

Dahle, Lars Gunnar

HTV

Sentralsjukehuset i Rogaland

Johannessen, Frode

TV

Sentralsjukehuset i Rogaland –

Sønnesyn, Hogne

Medisinsk avdeling

HTV

Østerlide habiliteringssenter

Aspelund, Finn

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Haugesund kommune

Fyllingen, Jan

HTV

Sandnes kommune

Thomsen, Inge

HTV

Stavanger kommune

Haaland, Per Tonning

HTV

Strand kommune

Tveit, Lars Johan

HTV

Tysvær kommune

Egenberg, Torbjørn

HTV

Vindafjord kommune

Kleiven, Terje Egil

Underordnede leger

HTV

Fylkessjukehuset i Haugesund

Tvedt, Bjørn Jarle

HTV

Haugesund san.for. revm.sykeh.

Skeie, Astrid

HTV

Rogaland psykiatriske sjukehus

Jøssang, Ole Andreas

HTV

Sentralsjukehuset i Rogaland

Heinle, Frank

HORDALAND

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Askøy kommune

Lid, Synneva

HTV

Austevoll kommune

Dyngvold, Finn

HTV

Bømlo kommune

Bondevik, Gunnar Tschudi

HTV

Eidfjord kommune

Vester, Michael Bo

HTV

Etne kommune

Kallevik, Bengt Helge

HTV

Fedje kommune

Horgen, Ernst Kaare

HTV

Fjell kommune

Aksnes, Kåre

HTV

Fusa kommune

Real, Francisco Gomez

HTV

Granvin kommune

Hetland, Gunnar Fredr

HTV

Jondal kommune

Storaas, Bjarte

HTV

Kvinnherad kommune

Jensen, Dagfinn

HTV

Masfjorden kommune

Tande, Rolf Martin

HTV

Meland kommune

Laue, Anne

HTV

Modalen kommune

Mjelde, Helge

HTV

Os kommune

Gangstø, Sveinung

HTV

Radøy kommune

Kvinge, Ingmund

HTV

Samnanger kommune

Wenzel, Hanne Gro

HTV

Sund kommune

Halvorsen, Svein O.

HTV

Sveio kommune

Wirkola, Trond Vindenes

HTV

Ulvik kommune

Flatabø, Geir Guttorm

HTV

Vaksdal kommune

Tomassen, Svein Tore

HTV

Øygarden kommune

Halvorsen, Per Erling

Kommuneleger

HTV

Bergen kommune

Søbstad, Øystein

HTV

Stord kommune

Sørheim, Lars Helge

HTV

Voss kommune

Berge, Reidar O.

Leger i vitenskapelige stillinger

HTV

Universitetet i Bergen

Omvik, Per

Overleger

HTV

Bergen legevakt

Solberg, Sigrun

HTV

Bergensklinikkene

Bjordal, Einar Arne

HTV

Diakonissehjemmets sykehus

Thordarson, Hrafnkell

HTV

Fylkessjukehuset på Stord

Sørheim, Jan Inge

HTV

Fylkessjukehuset på Voss

Slevolden, Kristin I.

HTV

Haukeland Sykehus

Skeidsvoll, Håvard

TV

Haukeland Sykehus –

Bjørnestad, Elin

Anestesi- og intensivavdeling

HTV

Hospitalet Betanien

Aase, Kathe

HTV

Haakonsvern

Horneland, Alf Magne

HTV

Kysthospitalet i Hagavik

Bøe, Asbjørn

HTV

Sandviken sykehus

Christoffersen, Øystein

HTV

Solli nervesanatorium

Ørbeck, Liv

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Bergen kommune

Ervik, Olav

HTV

Stord kommune

Vie, Helge Einar

HTV

Voss kommune

Tveit, Jarle

Underordnede leger

HTV

Diakonissehjemmets sykehus

Erichsen, Martina Moter

HTV

Fylkessjukehuset i Odda

Kvammen, Håkon

HTV

Fylkessjukehuset på Voss

Härkönen, Anneli Marja Leena

HTV

Haukeland Sykehus

Vik, Vebjørn

TV

Haukeland Sykehus –

Eriksson, Jens-Christian

Øre-nese-hals-avdeling

TV

Haukeland Sykehus –

Gajek, Laurian

Øyeavdelingen

TV

Haukeland Sykehus –

Parashar, Pooja

Kvinneklinikken

TV

Haukeland Sykehus –

Thorsen, Jon

Anestesi- og intensivavdeling

HTV

Kysthospitalet i Hagavik

Fjeldsgaard, Knut A.

HTV

Solli nervesanatorium

Waage, Inger Marie

HTV

Valen sjukehus

Lindø, Olav J.

HTV

Åstveit distriktspsykiatriske senter

Fjeldsbø, Wenche

SOGN OG FJORDANE

Fylkeslegene

HTV

Sogn og Fjordane

Sunde, Arne

fylkeslegekontor

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Askvoll kommune

Kroondyk, Ruurd

HTV

Aurland kommune

Ness, Trygve Per

HTV

Balestrand kommune

Engan, Gunnar

HTV

Bremanger kommune

Shanker, Kan

HTV

Eid kommune

Sandven, Einar Melvær

HTV

Fjaler kommune

Kjørstad, Odd Jarle

HTV

Flora kommune

Sårheim, Helge

HTV

Førde kommune

Eggen, Per Christian

HTV

Gaular kommune

Noren, Bjørn

HTV

Gloppen kommune

Sele, Halvard Wannag

HTV

Gulen kommune

Norman, Tommy

HTV

Hornindal kommune

Maurset, Olav Anders

HTV

Jølster kommune

Kårstad, Berit Marie

HTV

Leikanger kommune

Selås, Gro

HTV

Naustdal kommune

Bjørnetun, Arne

HTV

Selje kommune

Garlid, John Matias

HTV

Sogndal kommune

Kjørlaug, Kjell

HTV

Stryn kommune

Maurset, Olav Anders

HTV

Vik kommune

Riise, Lars

HTV

Vågsøy kommune

Hammer, Audun

HTV

Årdal kommune

Chopra, Parveen

Overleger

HTV

Fylkesjukehuset på

Arnestad, Jon Sverre

Nordfjordeid

HTV

Fylkessjukehuset i Lærdal

Lund-Larsen, Frithiof

HTV

Sentralsjukehuset

Watne, Øyvind

i Sogn og Fjordane

HTV

Sentralsjukehuset i Sogn og

Bondevik, Asbjørn

Fjordane – Florø

HTV

Sogn og Fjordane

Watne, Øyvind

fylkeskommune

Underordnede leger

HTV

Fylkesjukehuset på

Havre, Roald Flesland

Nordfjordeid

HTV

Fylkessjukehuset i Lærdal

Ullebø, Anne Karin

HTV

Sentralsjukehuset i

Bakke, Halvor

Sogn og Fjordane

HTV

Sentralsjukehuset i

Gjøstein, Margit

Sogn og Fjordane, Florø

MØRE OG ROMSDAL

Fylkeslegene

HTV

Møre og Romsdal

Larssen, Arne Victor

fylkeslegekontor

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Aukra kommune

Jarmund, Kristina Andersdotter

HTV

Aure kommune

Schulz, Steffen Matthias

HTV

Fræna kommune

Holen, Petter

HTV

Giske kommune

Nordahl, Hanne Sønstrød

HTV

Gjemnes kommune

Toven, Bjørg Marie

HTV

Halsa kommune

Melø, Arnfinn Kr.

HTV

Haram kommune

Christensen, Tom Arne

HTV

Hareid kommune

Vollsæter, Vidar

HTV

Herøy kommune

Brautaseth, Inger Botn

HTV

Midsund kommune

Jarmund, Kristina Andersdotter

HTV

Nesset kommune

Liepelt, André

HTV

Rauma kommune

Hartel, Louise

HTV

Rindal kommune

Lilleholt, Ola

HTV

Sandøy kommune

Jarmund, Kristina Andersdotter

HTV

Skodje kommune

Lona, Lars Andreas

HTV

Smøla kommune

Bjørkly, Håvard

HTV

Stranda kommune

Johansen, Bjørg

HTV

Sula kommune

Sæter, Vigdis

HTV

Sunndal kommune

Veddeng, Egil Vidar

HTV

Surnadal kommune

Angvik, Jørn-Tage

HTV

Sykkylven kommune

Bhatia, Sudarshan

HTV

Tustna kommune

Melø, Arnfinn Kr.

HTV

Ulstein kommune

Grimstad, Turid Hanssen

HTV

Vanylven kommune

Vangsnes, Kari

HTV

Vestnes kommune

Fjeldheim, Jan Håkon

HTV

Volda kommune

Brautaset, Per Olav

HTV

Ørskog kommune

Nerbøvik, Lars Tore

HTV

Ørsta kommune

Roll-Hansen, Jørgen

Kommuneleger

HTV

Frei kommune

Osnes, Geir

HTV

Molde kommune

Sollid, Rolf Egil

HTV

Ålesund kommune

Tandstad, Hermod

Overleger

HTV

Fylkessjukehuset i Molde

Haram, Odd Arne

HTV

Fylkessjukehuset i Volda

Kalsnes, Ragnar

HTV

Sentralsjukehuset i

Siebke, Elisabeth

Møre og Romsdal

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Eide kommune

Finholt, Espen

HTV

Frei kommune

D”Angelo, Gaetano Egidio

HTV

Kristiansund kommune

D”Angelo, Gaetano Egidio

HTV

Molde kommune

Rypdal, Inge Knut

HTV

Ålesund kommune

Skuseth, Per-Johan

Underordnede leger

HTV

Fylkessjukehuset i

Melsom, Ellen

Kristiansund

HTV

Fylkessjukehuset i Molde

Gregersen, Stina

HTV

Fylkessjukehuset i Volda

Topphol, Harald

HTV

Sentralsjukehuset i

Fevang, Børre

Møre og Romsdal

SØR-TRØNDELAG

Fylkeslegene

HTV

Sør-Trøndelag

Irgens, Wenche Øiestad

fylkeslegekontor

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Bjugn kommune

Fostervold, Arne

HTV

Frøya kommune

Crozier, Steven R.

HTV

Hemne kommume

Hoftun, Sverre

HTV

Klæbu kommune

Broen, Peder

HTV

Malvik kommune

Platou, Carl G.P.

HTV

Meldal kommune

Melien, Per

HTV

Melhus kommune

Gaustad, Jørund

HTV

Oppdal kommune

Angen, Per Kristian

HTV

Orkdal kommune

Vaage, Jan

HTV

Osen kommune

Fagerstad, Rolf Johan

HTV

Rennebu kommune

Højring, Andreas

HTV

Rissa kommune

Stockkamp, Guido

HTV

Roan kommune

Azimy, Shafiullah

HTV

Røros kommune

Gjelsvik, Per Arne

HTV

Selbu kommune

Grutza, Simone

HTV

Skaun kommune

Selsås, Margareth

HTV

Trondheim kommune

Halvorsen, Lars Erik

HTV

Ørland kommune

Berg, Ingvar A.

HTV

Åfjord kommune

Hovi, Antonia

Over-/underordnede leger

HTV

Sør-Trøndelag

Haarstad, Helge Sigurd

fylkeskommune

Overleger

HTV

Orkdal sanitetsforenings

Williams, Inger J. Onshus

sjukehus

HTV

Regionsykehuset i

Haarstad, Helge Sigurd

Trondheim

TV

Regionsykehuset i

Farstad, Hanne

Trondheim – Kvinne-/barnsenter

TV

Regionsykehuset i

Fougner, Reidun

Trondheim – Røntgenavdelingen

TV

Regionsykehuset i

Johannessen, Knut

Trondheim – Akuttavdelingen

TV

Regionsykehuset i

Kulseng, Bård Eirik

Trondheim – Medisinsk avdeling

TV

Regionsykehuset

Michler, Ralf-Peter

i Trondheim – Nevrosenter

TV

Regionsykehuset i

Mikkelsen, Peter

Medisinsk servicesenter

TV

Regionsykehuset i Trondheim –

Myhr, Gunnar

MR-Senteret, medisinsk seksjon

TV

Regionsykehuset i Trondheim –

Nordbø, Svein Arne

Avdeling for patologi

TV

Regionsykehuset i

Sandbu, Henrik Andreas

Trondheim – Abdominalsenter

TV

Regionsykehuset i

Spigset, Olav

Trondheim – Laboratoriesenter

HTV

Sør-Trøndelag psykiatriske

Helle, Jon

sykehus

Underordnede leger

HTV

Orkdal sanitetsfor. sjukehus

Storli, Kristian Eeg

HTV

Regionsykehuset i

Oddsson, Kristjan

Trondheim

HTV

Sør-Trøndelag psykiatriske

Fløvig, John Christian

sykehus

NORD-TRØNDELAG

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Flatanger kommune

Canborn, Lena Kristina

HTV

Fosnes kommune

Koegler, Ute

HTV

Frosta kommune

Bye, Arne

HTV

Grong kommune

Niebelschütsz, Gerd Peter

HTV

Høylandet kommune

Maxhall, Ulf Ernst Göran

HTV

Inderøy kommune

Hustad, Elisabeth B.

HTV

Leka kommune

Svinsås, Svein-Roger

HTV

Leksvik kommune

Brüning, Petra Hannelore E.

HTV

Levanger kommune

Seljeskog, Tove

HTV

Levanger kommune

Seljeskog, Tove

HTV

Lierne kommune

Johansson, Mats-Eric

HTV

Meråker kommune

Karim, Amer Naji Abdul

HTV

Mosvik kommune

Körner, Jürgen

HTV

Namdalseid kommune

Lahner, Maria Michaela

HTV

Namsos kommune

Iversen, Svenn Morten

HTV

Namsskogan kommune

Smalås, Ragnhild

HTV

Nærøy kommune

Mårdh, Sven Egon

HTV

Overhalla kommune

Helgesen, Realf Ording jr.

HTV

Røyrvik kommune

Palmelind, Thomas Erik

HTV

Snåsa kommune

Seljelid, Ulf Arnfinn

HTV

Steinkjer kommune

Holmen, Karin Wang

HTV

Stjørdal kommune

Høiberget, Olaug

HTV

Verdal kommune

Winther, Børge Halfdan

HTV

Verran kommune

Woldseth, Karl Erik

HTV

Vikna kommune

Åberg, Svein

Overleger

HTV

Innherred sykehus

Wettre, Jan Erik

HTV

Nord-Trøndelag trygdeetat –

Nakrem, Steinar

fylkeskontor

Underordnede leger

HTV

Innherred sykehus

Havik, Steinar

HTV

Namdal sykehus

Eilertsen, Tina Bjørsvik

TV

Namdal sykehus –

Hakli, Tina Foss

Medisinsk avdeling

TV

Namdal sykehus –

Moen, Jorid

Kirurgisk avdeling

TV

Namdal sykehus –

Sevatdal, Maleen Geck

Øyeavdelingen

TV

Namdal sykehus –

Wilhelmsen, Nina

Psykiatrisk avdeling

NORDLAND

Fylkeslegene

HTV

Nordland fylkeslegekontor

Løkken, Eli

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Alstahaug kommune

Bredvold, Thor

HTV

Andøy kommune

Vestjord, Yngvar

HTV

Ballangen kommune

Finn, Haavard

HTV

Beiarn kommune

Alris, Morten

HTV

Bindal kommune

Iversen, Trond

HTV

Brønnøy kommune

Dahl, Tore

HTV

Bø kommune

Svensson, Sven Anders

HTV

Dønna kommune

Krogh, Lars

HTV

Evenes kommune

Opshaug, Lars Harald

HTV

Fauske kommune

Jacobsen, Gaute Sandhei

HTV

Gildeskål kommune

Urving, Sven Haakon

HTV

Grane kommune

Hauso, Øystein

HTV

Hadsel kommune

Palsson, Gudmundur

HTV

Hattfjelldal kommune

Petersen, Britt Blaunfeldt

HTV

Hemnes kommune

Rydsaa, Trond

HTV

Herøy kommune

Dahl, Ole Øystein

HTV

Lødingen kommune

Hegg, Helen Marie

HTV

Meløy kommune

Sagstrøm, Samuel

HTV

Moskenes kommune

Enliden, Ola

HTV

Narvik kommune

Hammervold, Liv Drevvatn

HTV

Rana kommune

Fosse, Anette

TV

Rana kommune

Pedersen, Per Laurits

HTV

Rødøy kommune

Eriksson, Patrick

HTV

Røst kommune

Hodnesdal, Sigvald

HTV

Skjerstad kommune

Mikkelsen, Trond

HTV

Sortland kommune

Johansen, Jan Olaf

HTV

Steigen kommune

Andersen, Fred

HTV

Sømna kommune

Einarsen, Einar Karl

HTV

Sørfold kommune

Gjestland, Jarand

HTV

Træna kommune

Nygaard, Gunda Bech

HTV

Vega kommune

Øberg, Hans Arvid

HTV

Vestvågøy kommune

Mæland, Njål Flem

HTV

Vevelstad kommune

Lockhart, John K.

HTV

Værøy kommune

Barexstein, Brynjulf

HTV

Vågan kommune

Bain, Morten Harboe

HTV

Øksnes kommune

Lyngmo, Inga M.

Kommuneleger

HTV

Bodø kommune

Michaelsen, Tore

Over-/underordnede leger

HTV

Valnesfjord helsesportsenter

Almendingen, Odd Johan

Overleger

HTV

Lofoten sykehus

Bergsdal, Bjørn Lars

HTV

Narvik sykehus

Eide, Trygve Asbjørn

HTV

Nordland psykiatriske sykehus

Nilssen, Steinar

HTV

Nordland sentralsykehus

Hansen, Jørgen Sigurd

HTV

Nordland trygdeetat –

Gjerstad, Elin

fylkeskontor

HTV

Rana sykehus

Hansen, Inger Myrnes

HTV

Sandnessjøen sykehus

Strøm, Hans Henrik

HTV

Stokmarknes sykehus

Hansen, Niels P. Helleskov

HTV

Vefsn sykehus

Berntsen, Reidar

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Bodø kommune

Johansen, Mari Kristin

HTV

Narvik kommune

Røsnes, Stig B.

Underordnede leger

HTV

Lofoten sykehus

Berner, Espen

HTV

Narvik sykehus

Pedersen, John Martin

HTV

Nordland psykiatriske

Bechstrøm, Carl Einar

sykehus

HTV

Nordland sentralsykehus

Olsen, Lars Thure

HTV

Rana sykehus

Rygh, Ola Morten

HTV

Sandnessjøen sykehus

Aagnes, Inger

HTV

Stokmarknes sykehus

Nestvold, Torunn Kristin

HTV

Vefsn sykehus

Sjøbrend, Kjell

TROMS

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Balsfjord kommune

Samuelsen, Inger Johanne

HTV

Bardu kommune

Åmdal, Gerd Torbjørg

HTV

Bjarkøy kommune

Thorgersen, Kåre

HTV

Dyrøy kommune

Lundgren, Dennis

HTV

Harstad kommune

Heimgard, Hans Ivar

HTV

Ibestad kommune

Söderlund, Frivar Algot

HTV

Karlsøy kommune

Eliassen, Kirsti

HTV

Kvæfjord kommune

Nordhagen, Olav

HTV

Kvænangen kommune

Nysveen, Kjell

HTV

Kåfjord kommune

Olsen, Arthur Kjelstrup

HTV

Lyngen kommune

Galappaththi-Arachchige, Ananda

HTV

Målselv kommune

Eriksen, Oddmund H.

HTV

Nordreisa kommune

Roarsen, Øyvind

HTV

Salangen kommune

Nesje, Lars Andreas

HTV

Skjervøy kommune

Dalen, Håvard

HTV

Skånland kommune

Olsen, Odd Karstein

HTV

Storfjord kommune

Schebesta, Carlo David

Kommuneleger

HTV

Lenvik kommune

Roche, V. Ranil

Leger i vitenskapelige stillinger

HTV

Universitetet i Tromsø

Kumle, Merethe

Overleger

HTV

BUP Tromsø

Haugslett, Bjørg

HTV

Harstad sykehus

Kristiansen, J Arve

HTV

Regionsykehuset i Tromsø

Bergland, Helene

HTV

Rikstrygdeverket Troms

Mortensen, Vidar

HTV

Longyearbyen sykehus

Sandmo, Jon

Privatpraktiserende allmennleger

HTV

Lenvik kommune

Rygg, Aksel

HTV

Tromsø kommune

Haugli, Arne

Underordnede leger

HTV

Harstad sykehus

Lambrecht, Jan

HTV

Regionsykehuset i Tromsø

Berntzen, Gry

FINNMARK

Fylkeslegene

HTV

Finnmark fylkeslegekontor

Straume, Eystein

Kommuneleger/privatpraktiserende allmennleger

HTV

Alta kommune

Øvrejord, Frode Johannes

HTV

Båtsfjord kommune

Alexandersen, Geir Ivar

HTV

Gamvik kommune

Thorsen, Inger Lund

HTV

Hammerfest kommune

Prydz, Peter

HTV

Karasjok kommune

Teigmo, Amund Peder

HTV

Kautokeino kommune

Schou-Sjølie, Inger Marie

HTV

Kvalsund kommune

Clausen, Geir

HTV

Måsøy kommune

Skeide, Britt I.

HTV

Nesseby kommune

Lassander, Kurt Peter

HTV

Nordkapp kommune

Nordang, Bjørn

HTV

Porsanger kommune

Kristoffersen, Alf

HTV

Sør-Varanger kommune

Sunde, Harald Gunnar

HTV

Tana kommune

Tveit, Marie

Overleger

HTV

BUP Midt-Finnmark

Javo, Anne Cecilie

HTV

Hammerfest sykehus

Fundingsrud, Hans Petter

HTV

Kirkenes sykehus

Petersen, Bengt Max

Underordnede leger

HTV

Hammerfest sykehus

Kokkvoll, Ane

HTV

Kirkenes sykehus

Hagerup, Kjetil

Anbefalte artikler