Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Magne Nylenna
Marit Bjartveit Krüger
Anna Midelfart

Medisin og vitenskap

Jørgen G. Bramness
Svetlana Skurtveit
Merete Grung
Jørg Mørland
Sven-Olof Isacsson
Allan Krasnik
Tor Ingebrigtsen
Ingunn R. Rise
Knut Wester
Bertil Romner
Carsten Kock-Jensen
Birger Valen
Ane Cecilie Dæhli Munk
Sujata P. Parkar
Stein Haram
Tarjei Rygnestad
Elisabet Nordmo
Dag Jacobsen
Eirik Skogvoll
Helga B. Salvesen
Sumit Roy
Junro Hosaka
Anne Kristine Lehmann
Odd Jarle Kvamme

Tema

Povl Riis
Nerievej 7
Dag S. Thelle
Medicin/Centralkliniken
Ivar Sønbø Kristiansen
Kjeld Møller Pedersen
Institut for Sundhedstjenesteforskning – Sundhedsøkonomi
Einar Skoglund
Anders Taraldset
Inger Johanne Øien
Einar Skoglund
Utdanningsavdelingen

Kommentar og debatt

Anne Kjersti Befring
Nils Grytten
Tor-Ole Bjerke
Åslaug Flo
Raida Ødegaard
Raida Ødegaard
Birgitte Boye
Håvard Bentsen
Ulrik Malt

Nyheter og reportasjer

Torger Vik
Ingrid M. Høie
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik
Arne Ekeland
Anders Mølster
May-Brith Mandt
May-Brith Mandt
Stein Tyrdal
Tom Sundar
Kjersti Johnsrud
Kjersti Imerslund
Ellen Juul Andersen

Fra foreningen

Odvar Brænden
Ellen Juul Andersen
Brynjulf Ystgaard
Overlegeforeningen