Et nytt venefilter

Junro Hosaka Om forfatteren
Artikkel

Dyp venetrombose (DVT) er en hyppig komplikasjon ved alvorlige infeksjoner, maligne lidelser, etter kirurgiske inngrep mv. og kan føre til lungeemboli. Dyp venetrombose behandles oftest med systemisk antikoagulasjon eller trombolyse, men disse behandlingsformene kan gi upredikerbar effekt og være ineffektive. Nye behandlingsmetoder som mekanisk trombektomi og kateterbasert trombolyse har vært forsøkt, men metodene i seg selv kan gi økt risiko for lungeemboli. En gruppe ved Seksjon for eksperimentell radiologi, Institutt for kirurgisk forskning, har utviklet et venefilter (Spring-filter) for temporært bruk. Filteret er lett å plassere, og enkelt å fjerne når akutt embolifare ansees å være over. Det kan plasseres i v. cava inferior eller bekkenvene, og lager mekanisk passasjehinder ved å spile ut lumen til venen får et smalt, elliptisk tverrsnitt. Spring-filteret viste seg effektivt til å fange opp preformerte, kunstige embolier i eksperimentelle venemodeller når utspilingen var større enn 2,8 ⋅ radius i det opprinnelige sirkulære tverrsnitt. Evnen til å fange autologe embolier var også god i grisemodeller, forutsatt at filteret var aksialt plassert i blodets strømningsretning. Etter embolifangst, gav Spring-filteret færre cavaokklusjoner enn ved bruk av andre venefiltre. Under mekanisk trombektomi og kateterbasert trombolyse i en nyutviklet DVT-modell i gris, ble antallet embolier til lungene redusert ved bruk av filteret.

 • Avhandlingens tittel

 • Preclinical evaluation of the temporary venous ”Spring filter” for prevention of pulmonary embolism

 • Utgår fra

 • Seksjon for eksperimentell radiologi

 • Institutt for kirurgisk forskning

 • Rikshospitalet

 • og

 • Nippon Medical School

 • Tokyo

 • Disputas 19.11. 1999

 • Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler