Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Også denne spalte følger opp dette nummers nordiske profil. Møte med utenlandske kolleger kan gi lyriske utslag, her gjengitt på alternativt dansk: A honeymoon trip to Niagara went short in its abracadabra. In spite of the food the signs were no good. Thus they had to resort to Viagra.

DK

Vi fortsetter halvfilosofisk på tradisjonelt dansk vis:

Anbefalte artikler