Ett fett

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Termene hyperlipemi og hyperlipidemi brukes om hverandre. Man kan lure på om det er noen forskjell på disse to. Det er det ikke, de er synonyme. Både lip- og lipid betyr fett. Forskjellen er bare at lip- kun brukes som forstavelse, mens lipid både kan brukes som forstavelse, som her, og som selvstendig ord – et lipid, flere lipider. I Tidsskriftet benyttes formen hyperlipidemi .

Anbefalte artikler