Reisepolicy og retningslinjer i Legeforeningen

Britt Ingebretsen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har fått noen henvendelser om at det er vanskelig å komme frem til NSB Reisebyrå. Byrået har derfor rutet andre mindre kunder til andre filialer, slik at det skal bli enklere for Legeforeningens medlemmer å nå frem på telefon til byrået i Stortingsgaten i Oslo.

Nye endrede skjemaer er lagt ut på Legeforeningens hjemmesider på Internett. Vi henstiller om at skjemaene fylles ut korrekt. Det er veldig viktig å krysse av på riktig sted og alltid oppgi formålet med reisen. Det er også viktig at man oppgir korrekte opplysninger ved telefonbestilling.

Alle leverandører som Legeforeningen har avtale med, er lagt ut på nettet med lenke til deres hjemmesider. Du finner også priser på hoteller som er omfattet av hotellavtalene.

For å finne frem til arrangører av større kurs- og konferanser, henvises til SpesialReiser. Fyldig informasjon om SpesialReiser finnes også på Legeforeningens hjemmesider: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler