Seminar for avdelingsoverleger

Brynjulf Ystgaard, Overlegeforeningen Om forfatterne
Artikkel

Overlegeforeningen arrangerer også denne høsten seminarer for avdelingsoverleger med støtte fra Kvalitetssikringsfond II. Foreningen ser seminarene som viktige tiltak for å utvikle kvalitet i avdelingsledelse og for å bygge opp kontaktnett for avdelingsoverleger.

Seminaret skal ta opp forskjellige sider ved enhetlig ledelse og kompetanseutvikling, hvem er de nye lederne og hvordan velges de ut, samt lokale innslag/problemstillinger fra de enkelte regionene. Innledere er kolleger med lang ledererfaring, sentrale helsepolitikere og representanter for sykehuseierne.

Seminarplan

  • 20. september i Bergen

  • 27. september i Oslo

  • 4. oktober i Trondheim

  • 11. oktober i Oslo

Invitasjon til seminarene blir sendt til avdelingsoverlegene i de enkelte helseregionene.

Spørsmål kan rettes til Overlegeforeningens sekretariat ved Edith Stenberg, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo eller via e-post: edith.stenberg@legeforeningen.no

Anbefalte artikler