Nødvendig for reiserådgivning

Artikkel

Verdens helseorganisasjon (WHO) utgir årlig publikasjonen International travel and health . Den er en nærmest nødvendig oppslagsbok for alle som regelmessig gir reiseråd til og vaksinerer utenlandsreisende. Særlig gjelder dette råd om malariaprofylakse. I boken gis en oversikt over hvilke områder i hvert enkelt land hvor det finnes malaria og gulfeber og hvilke land som krever sertifikat for gulfebervaksine ved innreise fra endemiske områder. For hvert område av verden gis det også en generell beskrivelse av hvilke smittsomme sykdommer som kan påtreffes samt enkelte andre farer som dyr og insekter kan utgjøre. I boken er det også en del reiseråd, og det diskuteres enkelte infeksjonssykdommer uavhengig av geografi.

Særlig er omtalen av malariaforebygging gitt god plass. I tillegg til kart og detaljert beskrivelse av malariarisikoen på et geografisk detaljert nivå, står det detaljert om medikamentell og annen profylakse og hva man skal gjøre ved mistenkt malaria. Det er viktig å understreke at de anbefalingene som gis om medikamentell profylakse noen ganger avviker fra de norske anbefalingene bl.a. gitt av Folkehelsa i MSIS-rapport nr. 35B/98. I Norge har vi tradisjonelt vært mer tilbakeholdne med å bruke meflokin enn enkelte andre land.

For leger som kun sporadisk gir reiseråd og -vaksiner vil Folkehelsas MSIS-rapport nr. 28, 29 og 35B/98 og kommende oppdateringer som regel være tilstrekkelig. For andre er denne boken et viktig supplement. I forhold til 1999-utgaven er det i denne kun små endringer for enkelte land.

Teksten i boken kan finnes også i sin helhet på Internett på følgende adresse: www.who.int/ith/english/index.htm

Bjørn G. Iversen

Seksjon for forebyggende infeksjonsmedisin

Statens institutt for folkehelse

Anbefalte artikler