Høyteknologi i medisinen

Artikkel

Bokserien Studies in health technology and informatics fra IOS Press presenterer artikkelsamlinger om høyteknologi i medisinen. Hvert år inviteres foredragsholderne på møtet ”Medicine meets virtual reality” til å presentere sine foredrag i artikkelform for publikasjon i denne serien. Det årlige møtet er et forum for forskere og utviklere innen bilde-, simulator- og robotteknologi. Årets møte ble avholdt i januar i Newport Beach i California. Boken som her presenteres, er en artikkelsamling fra dette møtet.

Som en artikkelsamling skrevet vesentlig av sivilingeniører og ikke-medisinske naturvitere inneholder denne boken opplysninger om de siste teknologiske nyvinninger innen bildeprosessering, simulatorteknologi, telekommunikasjon og robotteknologi i medisinen. Men siden målgruppen ikke primært er leger, er avstanden til den kliniske hverdag stor. Artiklene er sortert alfabetisk etter førsteforfatters etternavn, det er således ikke noen tematisk redigering av boken. Skal man f.eks. lese bare artikler om simulatorteknologi, må man lete gjennom hele innholdsfortegnelsen. Dette er derfor ikke en innføring i kybernetikk og medisinsk teknologi for klinikere, men en referansesamling for utviklere og forskere innen dette temaet.

Selv om temaene kan virke detaljerte og nisjepregede, er dette en artikkelsamling av høy kvalitet og relevans for sykehus og miljøer som driver forskning og utvikling innen simulatorteknologi, telemedisin, robotisert behandling etc.

Boken presenterer flere systemer for læring ved hjelp av simulator. Spesielt er rene bildeveiledede teknikker som f.eks. intervensjonsradiologiske prosedyrer godt egnet for simulatortrening. Ulike navigeringsteknikker basert på preoperative bildevolumer er også presentert. Innføringen av høyteknologi og tverrdisiplinær forskning ved de store sykehusene vil kreve at litteratur av denne typen finnes i sykehusenes bibliotek, men da som oppslagsverk og referansekilde.

Erik Fosse

Intervensjonssenteret

Rikshospitalet

Anbefalte artikler