Hvor ble det av Universitetsforlaget?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Da Universitetsforlaget gikk over i historien i fjor, var usikkerheten stor om hva som kom til å skje. Forlaget ble kjøpt opp av Gyldendal og Aschehoug. Medisinsk litteratur gis nå ut på det nyopprettede Gyldendal Akademisk.

  Artikkel

  – Hele den helsefaglige porteføljen er kjøpt og overført til Gyldendal Akademisk. Ingen titler er tapt, alle rettigheter er sikret. Nye utgaver vil komme som planlagt, sier Thore Lie, forlagsredaktør for medisin og psykiatri i Gyldendal Akademisk. Han påpeker også at forfatterne har både de samme betingelsene og de samme folkene å forholde seg til som tidligere.

  – Vi er Norges største utgiver av medisinsk litteratur, og store nok til å gi anglo-amerikanske lærebøker betydelig konkurranse, mener Lie. Han og resten av redaksjonen for helserelaterte fag, både fra det tidligere Universitetsforlaget og Ad Notam Gyldendal, er samlet på Sehesteds plass i Oslo.

  Gyldendal og Aschehougs kjøp av alle aksjene i Universitetsforlaget og den senere oppsplittingen og omstruktureringen av forlagets virksomhet har vært omdiskutert. Etableringen av Gyldendal Akademisk er et resultat av denne prosessen. Tidligere i år ble Ad Notam Gyldendal fusjonert med de helse- og sosialfaglige redaksjonsområdene i det gamle Universitetsforlaget innenfor universitets- og høyskolesektoren. Ad Notam Gyldendal er dermed en saga blott.

  Om ikke forvirringen har vært stor nok omkring nedleggelsen av det gamle Universitetsforlaget, så er den muligens ikke mindre nå. Aschehoug etablerte et nytt forlag i midten av juni hvor Tano Aschehoug også inngår. Navnet på det nye forlaget er Universitetsforlaget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media