Finsk håp for nordisk samarbeid

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Det mener generalsekretæren i den finske legeforeningen, Markku äärimaa. Han peker på at teleselskapene Nokia og Ericsson har vist at Norden kan være ledende innen forskning og vitenskap, og at vi ikke nødvendigvis må skjele til hva som skjer i USA og andre store land.

– Jeg tror at dette samarbeidet kan føre til flere forsøk på å øke nordisk samarbeid også innen medisin. Vi er nær knyttet til hverandre kulturelt og geografisk, og det bør vi utnytte, sier äärimaa.

Ifølge äärimaa har Finland lang tradisjon for medisinsk samarbeid med de nordiske landene, gjerne basert på gamle og gode forbindelser. Han tror ressurser vil være avgjørende for fremtidig samarbeid.

– Vårt mål må være å utvikle Norden til et ledende område innen forskning og vitenskap. Det kan vi kun klare gjennom samarbeid mellom alle nordiske land, og det starter med viljen til å gjøre det, sier han. Han tar til orde for at man bør utvikle fonds og andre ressurser for nordisk samarbeid.

Markku äärimaa opplyser at finsk forskning i stor grad er blitt og blir sponset fra USA, noe som kan føre til økt samarbeid over Atlanterhavet. I tillegg spiller Brussel en viktig rolle for Finland etter at landet ble medlem av EU.

– På få år har EU-direktivene i betydelig grad forandret utdanning og legitimering av leger. Det som kan være viktig for profesjonen i fremtiden, er for eksempel programmene for utveksling av studenter som kan øke og forbedre internasjonale kontakter og samarbeid. Hittil har ikke disse programmene spilt noen stor rolle i medisinerutdanningen.

– Også Baltikum er et interessant område for Finland, og historisk sett har kontakten med Estland vært særlig sterk. Men denne tilknytningen fortrenger ikke nordisk samarbeid, fremhever äärimaa. – I Finland ser vi at vi må hjelpe de baltiske statene med å utvikle seg til normale, vesteuropeiske land etter 50 år med sovjetisk undertrykkelse. Relasjonene er for det meste økonomiske. Vi ser at de baltiske statene utgjør et nytt handelsområde, som er en bra basis for ny industri, mener Markku äärimaa.

Markku Äärimaa

Anbefalte artikler