Akademikerne aksepterte lønnsoppgjøret

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Riksmeklingsmannen har vært dyktig og funnet smertegrensen vår, sier president Hans Petter Aarseth om meklingsresultatet som Akademikerne vedtok i stat og kommune. Han mener at forslaget i kommunal sektor var akkurat så godt at det kunne aksepteres.

  Artikkel

  Hans Petter Aarseth er særlig fornøyd med en stor lokal pott på 1,5 % per 1.8. 2000 og at medlemmer med mindre enn seks års ansiennitet får to lønnstrinn. Ved annet årsoppgjør i 2001 blir det også en ikke ubetydelig lokal pott som skal fordeles. – Det er også vesentlig at man i perioden skal se på forhandlingsordningen og avtalestrukturen, blant annet med grunnlag i Akademikernes krav om egen hovedavtale, sier presidenten.

  Økning i pensjon

  Økning i pensjon

  I pensjonsgrunnlag medregnes i dag lønn inntil 8 G fullt ut, overskytende lønn mellom 8 G og 12 G medregnes med 1/3. Overskytende lønn fra 8 G til 12 G vil etter eventuell endring av Stortinget kunne inngå fullt ut. Dette vil medføre bedret pensjon for de av medlemmene som tjener mer enn 8 G.

  Hittil har ikke kommunale ordninger kunnet fjerne knekkpunktet. Bakgrunnen er at pensjonsordninger i offentlig sektor er regulert av lov om Statens Pensjonskasse. Denne loven har en bestemmelse i paragraf 14 om knekkpunktet. Ved årets forhandlinger i offentlig sektor ble det enighet om at det skal fremmes et forslag om endring av loven og det ble vedtatt i statsråd 2.6. 2000. Lovforslaget er oversendt Stortinget for behandling. Loven er foreslått å tre i kraft fra 1.5. 2000. I lovforslaget er det påpekt at endringen ikke gjelder pensjonister og fratrådte medlemmer. Hele lovteksten finnes på Internett: www.odin.

  dep.no/repub/99-00/otprp/64/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media