Mer tid til tid?

Artikkel

Sekelskiftet har gitt opphav til så mange bøker om tid at man snart må spørre om de kommer mer i utide enn i tide. Det var derfor med skepsis anmelderen lot seg overtale til å lese denne opprinnelig svenske boken, skrevet av fysikeren og professor ved Lunds Tekniske Høyskole, Bodil Jönsson. At boken har solgt mer enn 100 000 eksemplarer i Sverige, er ikke nødvendigvis et kvalitetskriterium.

I begynnelsen tenkte jeg også at skepsisen var velbegrunnet. Men etter hvert falt blader fra øynene, og boken begynte å tale til meg på en enkel, rolig og lærerik måte. Her er gode ideer om forberedelsestid og udelt tid og illustrerende eksempler som får deg til å tenke på en ny måte. Ett kan nevnes: Bruker man egentlig bare to timer daglig på å pendle fra Drammen til Oslo? Nei – ikke hvis man regner med den tiden man må tjene penger for å finansiere pendlingen!

Forfatteren bringer mange gode observasjoner til torgs, men ikke alt er like originalt. Når hun tangerer samfunnsvitenskapene og dagsaktuell politikk, blir det hele grensende til dilettantisk. På den annen side: En anmelder leser kanskje for fort, for å spare tid! Boken oppfordrer nettopp til refleksjon og nærvær og kan hende gikk man glipp av dette i et forsøk på å rekke alt.

La da denne anmeldelse stoppe her, for å gi leseren tid til å lese boken. Men glem ikke: Å lese er bare et substitutt for å leve.

Pål Gulbrandsen

Tidsskriftet

Anbefalte artikler