Ansiktstraumatologi

Artikkel

Bokens målgruppe er generellkirurger, anestesileger, leger og tannleger under videreutdanning i oral- og kjevekirurgi samt tannlege- og medisinstudenter. Dette er ment som en håndbok for personell som skal behandle den ansiktstraumatiserte pasient. Forfatterne ønsker å lage en symptom- og problemrettet sammenfatning over ansiktstraumer.

Boken er i A5-format, hvilket gjør den meget hendig. Bokstavformatet er med på å gjøre boken lettlest og papiret er av god kvalitet. Boken er inndelt i oversiktlige kapitler. Likevel kan man nok diskutere rekkefølgen av kapitlene. Anatomikapitlet kunne med fordel kommet i innledningsdelen av boken. Boken er på svensk, noe som gjør den lett tilgjengelig for den norske leser. Språket er imidlertid til tider omstendelig med bruk av unødig mange ord.

Boken har avslutningsvis og oppsummerende ti sider med fargebilder av høy kvalitet. For øvrig er det en rekke svart-hvitt-bilder. Disse hadde vært mer illustrerende hvis forfatterne hadde utstyrt dem med piler for bedre å synliggjøre problematikken. Dette gjelder særlig røntgenbildene.

Kapitlene om antibiotika og epidemiologi er ukontroversielle. Anatomikapitlet er noe tillempet og forutsetter at leseren har basalkunnskaper i anatomi. Diagnostikkdelen er lett tilgjengelig med unntak av svart-hvitt-bildene som burde hatt illustrerende piler. Kapitlet om bløtvevsskader er oversiktlig og fint inndelt. Frakturomtalen er meget godt gjennomarbeidet og delt pedagogisk svært godt inn i ulike anatomiske områder. De kirurgiske teknikker som forfatterne benytter, er også greit omtalt samt allment aksepterte. Den siste delen som blant annet omtaler beintransplantasjon, er vel det kapitlet som er mest mangelfullt. Her kunne man beskrevet flere alternative metoder, slik at det hadde stått i stil med resten av boken.

Anmelderen anbefaler gjerne boken til generellkirurger samt videreutdanningskandidater i oral- og kjevekirurgi. Derimot synes jeg ikke dette er en bok som egner seg så godt for anestesileger, tannlege- og medisinstudenter. Det kreves etter undertegnedes mening en del bakgrunnskunnskaper for å ha nytte av denne ellers så lettleste og gode boken som dette på mange måter er. Boken kan godt benyttes som håndbok i en rekke situasjoner.

Kjartan Arctander

Plastisk kirurgisk avdeling

Rikshospitalet

Anbefalte artikler