Sjekkliste i spesialiteten geriatri

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre attestasjonsskjema/sjekkliste som vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i geriatri.

  Det anbefales at sjekklisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning før etter 1. januar 2003.

  Informasjon om at det innføres sjekkliste i spesialiteten geriatri er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene: www.legeforeningen.no

  Skjemaet kan også fås i Legeforeningens sekretariat ved Elisabeth Smith, telefon 23 10 91 24.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media