Sjekkliste i spesialiteten geriatri

Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre attestasjonsskjema/sjekkliste som vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i geriatri.

Det anbefales at sjekklisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning før etter 1. januar 2003.

Informasjon om at det innføres sjekkliste i spesialiteten geriatri er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene: www.legeforeningen.no

Skjemaet kan også fås i Legeforeningens sekretariat ved Elisabeth Smith, telefon 23 10 91 24.

Anbefalte artikler