Nyttig for alle

Artikkel

Medisinsk årbok 2000 inneholder artikler for alle leger som er interessert i nyvinninger, oppdatering og spennende debatter i den medisinske verden. Samlingen spenner over mange temaer, som til en viss grad er ordnet i bolker, aktuelle debatter, vitenskapelige nyvinninger og kliniske oversiktsartikler.

Boken har en praktisk, myk innbinding, velegnet til å lese både på kontoret, i godstolen og på flyet. Tospalters oppsett og 8 – 10 siders lengde gjør artiklene leservennlige og oversiktlige. Det finnes enkelte tabeller og illustrasjoner, men det kunne med fordel vært flere for å skape mer liv og luft til artiklene.

Bidragsyterne kommer hovedsakelig fra Danmark og Norge, men det er også bidrag fra Sverige og Finland. Artiklene er skrevet på dansk, norsk og svensk, og byr på få problemer, i hvert fall for nordmenn som er vant til å forholde seg til nabolandenes språk. Det går ikke akkurat en rød tråd gjennom boken. Det gis en gjennomgang av mange ulike områder som er spennende uavhengig av eget fagfelt. Her kommer noen smakebiter: Tatovering og piercing – medisinsk risikoatferd eller ufarlig kroppsdekorering?, Sygdomsbehandling år 1000, Medisinsk lederskap – en arena der menn er menn og kvinner er vekk?, Metadonbehandling – fremskritt eller fallitterklæring, Billeder av den depressive hjerne og Genetisk information og forebyggelse. De kliniske oversiktsartiklene omhandler blant annet depresjon hos eldre, porfyrier, urogenitale chlamydiainfeksjoner. I tillegg finnes en rekke andre interessante og leseverdige bidrag, både rent medisinske og mer tverrfaglige.

Artiklene kan leses i porsjoner uten hensyn til rekkefølgen, og de fleste temaene har lang holdbarhet. Bakerst i boken finnes en alfabetisk oversikt over årbøkenes innhold i perioden 1991–2000. Det burde imidlertid finnes et bedre system for gjenfinning av artiklene. De fleste er for interessante til bare å forsvinne i bokhyllene. Sikkert er det at Medisinsk årbok 2000 fortjener en atskillig større leserkrets enn den har nå.

Anette Fosse

Øvermo legesenter

Mo i Rana

Anbefalte artikler