Herr Petters «primære» bekymring

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  • Nu skjer der noget, hær Nord på vår Ø

  • Jeg mærker det godt, på Bølger og Sø

  • På Måkenes skrigen fra morgen til Kveld

  • Jeg sporer at sommeren i anmarsj er

  • Hormonene flyter i dagsnattens skjær

  • Jeg jammen troer vinteren nå er på held

  • Dette er godt, at årstider skifter

  • Stabilitetens rytme hos naturen vifter

  • Men visselig har vi et stort Problem

  • Befolkningen her, langs vår kystlige Strand

  • De har ei det tilbud til barn, kvinde og mand

  • Primærhelsetjenesten er langtfra i riktig System

  • Minister, du Store, med følge så flott

  • Du ønskes velkommen til et landsens lille Kott

  • Ditt ansvar er styring av Folkets Helse

  • Selv har jeg seilet langs Landets kyst

  • Og kjenner Folkets ønsker, behov og Lyst

  • Vi stoler på Deg med vårt håp om Distriktenes frelse

  • Vår Frelse, og ønske om sådanne Nåder

  • Det grunnes den manko som her av Medici råder

  • Bare svært så få av dem ønsker seg herut

  • Men her boer mitt Folk og min Menighet med

  • I innerste del, og på kystlige sted

  • De kræver sin Medicus, med tilbørlig omsut

  • Som Prest og Geistlig, jeg har min misjon

  • Mitt navn er Herr Petter, og jeg har en Visjon

  • I landet Norge, med manki så mange

  • Og dette på tross av Penger som flyter

  • Fra Olje og andre statlige Gryter

  • Jeg ønsker at synge mine klagende Sange

  • Minister Tønne, her ser du en Samling

  • av Medici, noen benævnes som «Gamling»

  • Alle de virket lokalt har, i årtider flere

  • De kjenner og føler på allmennmedisinens Problematikk

  • Men akkurat nå, den veies mot sykehusmedisinens

  • popularitetspolitikk

  • Gud gi at deres Nød ville slutte at eksistere

  • Våre Medici, lokalt her i Vesterålens Amt

  • De ser klare tendenser i fordelingens kamp

  • Mellom Distriktets og Hospitalets interesser

  • De unge og nyutklekkede Medici mange

  • alle de velger Hospitalenes trygge og velordnede Gange

  • Det nytter ei om jeg fra min Prekestol noe annet messer

  • For tro meg, herr Minister ved Kongens Bord

  • Problemet er stort, ja mye større enn Du tror

  • Mens Media preker om Hospitalets kraft

  • Nordlandenes Befolkning har et plagsomt Problem

  • De mangler så stærkt et trygt System

  • De er trette av svenske vikarer som drikker av Trygdens saft

  • På vegne av meg, en Geistlig her Nord

  • Med støtte fra Fogden og Lensmannen stor

  • Noe må gjøres i fordelingens Navn

  • Vi ønsker å gi deg et Kunnskapsplatå

  • slik at du bedre Primærhelsetjenestens kår vil forstå

  • Og derved kan bevirke til å dekke vårt Savn

  • En kursendring skje må, på høyeste Hold

  • En omprioritering i Dur og i Moll

  • En ny Medisin må forskrives

  • I din posisjon Du kan foreskrive den

  • Vi vil den velge, uten mye om og men

  • Kanskje Ministeren vil av mine Bønner henrives

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media