Herr Petters «primære» bekymring

Torger Vik Om forfatteren
Artikkel
 • Nu skjer der noget, hær Nord på vår Ø

 • Jeg mærker det godt, på Bølger og Sø

 • På Måkenes skrigen fra morgen til Kveld

 • Jeg sporer at sommeren i anmarsj er

 • Hormonene flyter i dagsnattens skjær

 • Jeg jammen troer vinteren nå er på held

 • Dette er godt, at årstider skifter

 • Stabilitetens rytme hos naturen vifter

 • Men visselig har vi et stort Problem

 • Befolkningen her, langs vår kystlige Strand

 • De har ei det tilbud til barn, kvinde og mand

 • Primærhelsetjenesten er langtfra i riktig System

 • Minister, du Store, med følge så flott

 • Du ønskes velkommen til et landsens lille Kott

 • Ditt ansvar er styring av Folkets Helse

 • Selv har jeg seilet langs Landets kyst

 • Og kjenner Folkets ønsker, behov og Lyst

 • Vi stoler på Deg med vårt håp om Distriktenes frelse

 • Vår Frelse, og ønske om sådanne Nåder

 • Det grunnes den manko som her av Medici råder

 • Bare svært så få av dem ønsker seg herut

 • Men her boer mitt Folk og min Menighet med

 • I innerste del, og på kystlige sted

 • De kræver sin Medicus, med tilbørlig omsut

 • Som Prest og Geistlig, jeg har min misjon

 • Mitt navn er Herr Petter, og jeg har en Visjon

 • I landet Norge, med manki så mange

 • Og dette på tross av Penger som flyter

 • Fra Olje og andre statlige Gryter

 • Jeg ønsker at synge mine klagende Sange

 • Minister Tønne, her ser du en Samling

 • av Medici, noen benævnes som «Gamling»

 • Alle de virket lokalt har, i årtider flere

 • De kjenner og føler på allmennmedisinens Problematikk

 • Men akkurat nå, den veies mot sykehusmedisinens

 • popularitetspolitikk

 • Gud gi at deres Nød ville slutte at eksistere

 • Våre Medici, lokalt her i Vesterålens Amt

 • De ser klare tendenser i fordelingens kamp

 • Mellom Distriktets og Hospitalets interesser

 • De unge og nyutklekkede Medici mange

 • alle de velger Hospitalenes trygge og velordnede Gange

 • Det nytter ei om jeg fra min Prekestol noe annet messer

 • For tro meg, herr Minister ved Kongens Bord

 • Problemet er stort, ja mye større enn Du tror

 • Mens Media preker om Hospitalets kraft

 • Nordlandenes Befolkning har et plagsomt Problem

 • De mangler så stærkt et trygt System

 • De er trette av svenske vikarer som drikker av Trygdens saft

 • På vegne av meg, en Geistlig her Nord

 • Med støtte fra Fogden og Lensmannen stor

 • Noe må gjøres i fordelingens Navn

 • Vi ønsker å gi deg et Kunnskapsplatå

 • slik at du bedre Primærhelsetjenestens kår vil forstå

 • Og derved kan bevirke til å dekke vårt Savn

 • En kursendring skje må, på høyeste Hold

 • En omprioritering i Dur og i Moll

 • En ny Medisin må forskrives

 • I din posisjon Du kan foreskrive den

 • Vi vil den velge, uten mye om og men

 • Kanskje Ministeren vil av mine Bønner henrives

Herr Petter, alias kommunelege Torgeir Vik, med noen Pauli ord til helseministeren i Petter Dass sitt språk og ånd

Anbefalte artikler