Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Trine B. Haugen

Verdens helse

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Brev til redaktøren

Lars Slørdal
Kjell Arne Johansson
Ingrid Miljeteig
Anja Nordermoen
Dag Bratlid
Bjørn I. Bertelsen
Tore Olai Høghjelle
Solrun Williksen

Kommentar

Dawit Shawel Abebe
Ragnhild Storstein Spilker
Karin Harsløf Hjelde

Originalartikkel

Trond Dehli
Anna Bågenholm
Liv-Hege Johnsen
Svein Are Osbakk
Knut Fredriksen
Kristian Bartnes
Robin Holtedahl
Kaj Bo Veiersted
Hilde Moseby Berge
Svein Gjelstad
Kari Furu
Jørund Straand

Oversiktsartikkel

Jian Chen
Per Ivar Hoff
Eivind Solheim
Peter Schuster
Morten Kristian Off
Ole-Jørgen Ohm
Nils Smith-Erichsen
Johan Kofstad
Baard Ingvaldsen

Aktuelt

Erik Søndenaa
Olav Linaker
Tale Gjertine Bjørgen
Jim Aage Nøttestad

Medisinen i bilder

Martin Petersen*

Legemidler i praksis

Olav Magnus S. Fredheim
Ola Dale
Stein Kaasa
Petter C. Borchgrevink

Kronikk

Jon Birger Haug
Ragnhild Raastad
Dag Berild
Åse Bårdsen
Eline Thornquist
Øivind Juris Kanavin
Petter Strømme

Intervju

Elisabeth Swensen

Internasjonal medisin

Arne Johan Norheim

Personlige opplevelser

Medisinsk etikk

Språkspalten

Erlend Hem

Anmeldelser

Marte Mellingsæter
Inger Helene Vandvik
Synnøve Bratlie
Berit Olsen

Aktuelt i foreningen

Oss imellom