Økende forekomst av tykktarmskreft

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Prevalensen av kolorektal kreft øker med alderen. Økningen inntrer tidligere hos mennene enn hos kvinnene.

Rektalt karsinom. Illustrasjonsfoto © James Cavallini /BSIP/GV-Press/NordicPhotos

I prevalensstudier av kreft i tykktarm og endetarm skiller man sjelden mellom betydningen av alder og av fødselskohort.

I det tyske nasjonale screeningprogrammet for perioden 2003 – 07 med nesten 2,2 millioner deltakere ble kolorektal kreft påvist hos 17 196 (0,8 %) og avanserte svulster hos 152 429 (7,0 %) (1). Den aldersspesifikke prevalensen var høyere hos menn enn hos kvinner og høyere i sene fødselskohorter enn i tidlige. En tilsynelatende moderat økning i den aldersspesifikke prevalensen ble mye kraftigere når kohorteffekter ble inkludert i analysene.

– Forekomsten av tykktarmskreft har steget mye de siste 50 årene. Vi vet ikke hvorfor, sier forsker Michael Bretthauer ved Kreftregisteret. Han leder en stor internasjonal studie, NordICC, for å evaluere effekten av koloskopiscreening av friske for kreft i tykktarm og endetarm.

– Denne tyske studien er den til nå største som viser at det er forskjellig forekomst av kolorektal kreft hos menn og kvinner. For mennene er forekomsten høyere tidligere i livet, men kvinnene tar dem igjen etter om lag seks år. Dette faktum styrker anbefalingen om ulik screeningalder for menn og kvinner, sier Bretthauer.

Anbefalte artikler