Må ikke svekke det karkirurgiske tilbudet

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen advarer mot en svekkelse av det karkirurgiske tilbudet i Helse Sør-Øst.

Flertallet i et midlertidig utvalg nedsatt av Helse Sør-Øst har foreslått å organisere karkirurgisk virksomhet i regionen slik at bare noen sykehusområder skal tilby karkirurgi. I stedet skal 1,5 millioner innbyggere i hovedsak tilhøre et sentralt regionsenter knyttet til Oslo Universitetssykehus (OUS). En slik organisering går Legeforeningen i mot av flere grunner.

– Det foreligger ikke kunnskapsmessig grunnlag for å hevde at kvaliteten på karkirurgisk behandling blir bedre ved at relativt vanlige lidelser behandles på et så stort senter, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

– Den foreslåtte organiseringen vil også medføre at mange pasienter vil måtte transporteres over store avstander for å få behandling, ikke sjelden gjentatte ganger over kortere tidsrom. Tilgang til svært hurtig behandling er avgjørende ved akutte tilstander som krever karkirurgisk kompetanse, understreker hun.

Legeforeningen peker også på at karkirurger ofte er involvert i tverrfaglig vurdering og behandling av en rekke forskjellige pasienter. Sykehusområder uten karkirugi vil dessuten gi en svekket utdanning av ulike legespesialister og annet helsepersonell.

– Legeforeningen stiller seg også undrende til hvorfor organisering av karkirurgi er behandlet spesielt og ikke som en del av en overordnet og helhetlig plan for funksjonsdeling av oppgaver i regionen, sier Janbu.

Et sykehusområde, som utgjøres av flere sykehus innenfor et avgrenset geografisk område, skal ifølge Helse Sør-Øst tilby 80 – 90 % av alle sykehustjenester til en befolkning på ca. 500 000 mennesker. Det er naturlig at karkirurgi inngår i tjenestetilbudet til et sykehusområde.

Anbefalte artikler