Merkelige vitenskapelige begreper

Svenn Korseth sr. Om forfatteren
Artikkel

Helge Drange melder seg i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2010 på i klimadebatten sammen med Gunnar Kvåle (1), men han tar mannen istedenfor ballen. I mitt leserinnlegg (2) viste jeg til en bok utgitt av The Heartland Institute og spesifikt til 35 artikler som hver for seg etter min mening motbeviser påstander fremsatt i Kvåles artikkel (3). Dette avfeies som villedende informasjon fra «en kontroversiell amerikansk tenketank som mottar finansiell støtte fra den amerikanske olje- og kullindustrien»!

Drange/Bjerknessenteret får sine milliarder fra en regjering som med alle midler støtter IPCC s formålsparagraf: Å bevise at en menneskeskapt global oppvarming finner sted. Ville Drange protestert dersom hans forskning derfor ble betegnet som «bestillingsarbeid»?

Tom V. Segalstad er etter min mening den mest velinformerte på CO₂-området i Norge, men Kvåle & Drange frakjenner ham enhver legitimitet fordi han benyttes som foredragsholder og medforfatter av The Heartland Institute. Segalstad var norsk representant i de første arbeidsgruppene hos IPCC, men trakk seg fordi han oppfattet arbeidsmåten som uvitenskapelig.

Kvåle & Drange påberoper seg «overveldende støtte i faglitteraturen», men kildeangivelse mangler. Phil Jones’ (East Anglia University) kommentarer til dagsaktuelle temperaturer forbigår man i taushet. Og hvor ble det av debatten om alvorlige helseskader grunnet økende global varme?

Referansene i Kvåle & Dranges litteraturliste inngikk etter det jeg kan se i en politisk offensiv regissert av KYOTO-avtalens medlemsland med én ting for øye: Å påvirke prosessen på klimamøtet i København i desember 2009, det som endte med total fiasko.

Det vises til The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 2007. Den delen som er av betydning er «sammendrag for politikere». Her er vitenskapen forlatt og politisk konsensus har overtatt. Deres referanser nr. 3 og nr. 4 er to selverklærte politiske støtteutspill for København-møtet.

Klimamøtet i desember 2009 var en del av de industrialiserte Kyoto-lands forsøk på å overta styringen av resten av verdens energiregimer. Forblindet av tro på egen fortreffelighet forsto de ikke at de var dømt til å mislykkes før deres forhandlere sto avkledd som makt- og kraftløse.

«Menneskeskapt klimaendring er nå uomtvistelig» sies i deres referanse nr. 3. På et seminar i regi av Seminaret i vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo 2.6. 2010 slo nobelprisvinner Ivar Giæver fast at surt regn, ozonhull og global oppvarming var merkelige vitenskapelige begreper. Bevisene er omstridt og de mulige konsekvenser ukjente. Allikevel sier man at bevisene er uomtvistelige. Mens man kan diskutere protoners faste masse, om der er partikler med større hastighet enn lysets eller om universets ekspansjon er økende, hevder man at menneskeskapt global oppvarming er et ubestridelig faktum.

Anbefalte artikler