– Ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre som skal hjelpe helsepersonell til å nærme seg temaet homofili på en bedre måte.

Hanne Børke-Fykse og Trond Egil Hansen tror brosjyren som fås ved henvendelse til LLH, vil være til god hjelp for helsepersonell. Foto Lisbet T. Kongsvik

Det er Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) som i samarbeid med Sykepleierforbundet, Psykologforeningen, Helsedirektoratet og Legeforeningen, har utarbeidet brosjyren.

– Som helsearbeider kan du være en viktig støttespiller for homofile, bifile og transpersoner. Når du er aksepterende og bekreftende legger du grunnlaget for en god relasjon. Da kan du bli den ene viktige personen pasienten din trenger, sier Hanne Børke-Fykse. Hun er prosjektleder for «Rosa kompetanse» som drives av LLH og finansieres av Helsedirektoratet (1). «Rosa kompetanse» har som mål å hjelpe de ulike profesjonene i helsevesenet til å nærme seg temaet homofili på en måte som gjør at homofile og lesbiske kan være åpne i sitt møte med helsevesenet.

Fordommer og utvitenhet

– Lesbiske og homofile blir ofte møtt med fordommer og uvitenhet og opplever at de ikke blir akseptert. Mange kan derfor være svært sårbare og frykter avvisning. Hvis pasienten ikke forteller legen om sin seksuelle legning, kan du miste viktig informasjon om pasienten, sier Børke-Fykse. Hun understreker at dette er en brosjyre som fokuserer positivt på muligheter og løsninger, og at det er et tilbud til leger om å øke sin egen kunnskap og kompetanse om denne pasientgruppens behov.

Ønskes velkommen av fastlegene

– I møtet med den enkelte pasient er det avgjørende å se individet med de egenskaper og forutsetninger det måtte ha og på det grunnlag gi individuelt tilpasset helsehjelp, sier Allmennlegeforeningens leder Trond Egil Hansen.

– Jeg ser at det er vanskelig for ulike personer å fortelle om sin seksuelle legning og det kan gjøres vanskeligere hvis legen signaliserer at hun/han antar at pasienten er heterofil. Det er viktig å gjøre det lettest mulig for pasienten å være åpen om dette. Det beste ville vært om denne brosjyren var unødvendig fordi pasientene allerede alltid ble møtt slik brosjyren beskriver.

Hansen håper at denne brosjyren kan bidra til at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner får enda bedre møter med leger og annet helsepersonell.

Anbefalte artikler