Anmeldelse uten forankring i klinikken

Mari Wang Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 9/2009 fikk boken Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen en etter min mening ufortjent laber anmeldelse (1). Den er skrevet som debattinnlegg av 16 danske forfattere som gjennom et langt yrkesliv har arbeidet i kliniske avdelinger i danske sykehus. Anmeldelsen var knusende – og dermed desto mer interessant å lese. Anmelderen antyder at forfatterne er sutrete, at innholdet ikke er relevant for norske forhold og at det i alle fall ikke har noen internasjonal betydning.

Han bemerket også at kun én av forfatterne var kvinne. Dette er vel naturlig, da det i forrige århundre var svært få kvinnelige leger? Videre henger anmelderen seg opp i organisatoriske forskjeller mellom Danmark og Norge – likheten er likevel slående når det gjelder den kliniske hverdag.

Aasland kan umulig ha klinisk erfaring. Forfatterne har kun kommet med betraktninger rundt utviklingen i organisering og mulighet for utøving av ulike spesialiteter gjennom et langt yrkesliv. Og de har konkludert med at det er blitt vanskeligere å utøve de medisinske fag. Det foreligger som kjent all verdens byråkratiske hindringer mot skikkelig fagutøvelse både i Danmark og i vårt eget land. I begge land mister legene autorisasjonen ved fylte 75 år. Ikke i noen andre europeiske land eller for andre yrkesgrupper i Norge er det tilsvarende begrensning. Den rammer kun leger, ikke tannleger, jurister, økonomer etc.

Undertegnede, som er utdannet i Tyskland, har arbeidet både i Danmark og Sverige og har vært 37 år i klinisk tjeneste i Norge. Jeg kjenner meg godt igjen i Alle disse løfter om et tidssvarende sundhedsvæsen. Noen innlegg er skrevet med stort vidd, andre er triste og resignerte, men de er i høyeste grad relevante for sykehusleger i Norden.

Ikke alle leger føler at de har kunnet utøve sin kunnskap til beste for pasientene pga. de rammebetingelsene de har hatt. Jeg er sikker på at leger som har arbeidet klinisk vil nikke gjenkjennende til innholdet, som like godt kunne vært hentet fra det norske sykehusvesen. Kanskje kommer det også i gang tilsvarende debatt/meningsytring her i landet?

Anbefalte artikler