Legevaktene dropper helseradioen

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Bare i halvparten av norske legevaktdistrikter brukes helsevesenets radiosamband aktivt.

Erik Zakariassen. Foto Norsk Luftambulanse

Dette kan påvirke AMK-sentralenes muligheter for å få tak i legevaktlegen raskt ved rød respons-tilfeller.

– Leger på vakt skal ha en helseradio slik at AMK-sentralen kan sende alarm både til legen og til ambulansen. Men når dette bare er velfungerende i halvparten av landets legevaktdistrikter, er det mange leger som ikke kommer seg dit de trolig skulle ha vært, sier Erik Zakariassen.

I sin avhandling har han undersøkt legevaktlegers deltakelse i håndteringen av de mest alvorlig syke og skadede utenfor sykehus. Han fant rutinesvikt på flere plan.

– Forskriften brytes både fra primærhelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens side. Nødmeldingssentralene skal varsle legevaktlegene ved rød respons, men gjorde det bare i halvparten av tilfellene – uavhengig av om legevaktlegen brukte helseradio eller ikke, sier han.

Når legevaktlegen blir varslet, kan han ta seg av behandlingen på stedet. Blir han ikke varslet, blir dobbelt så mange pasienter sendt til sykehus. På veien behandles de av ambulansepersonell. Alt i alt kan dette for det første føre til en del unødige sykehusinnleggelser, for det annet til at pasientene ikke får optimal behandling.

– Leger har betydelig lengre utdanning og mer erfaring enn ambulansepersonell, sier Zakariassen.

Han disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 26.5. 2010, med avhandlingen Red Response. Studies on the role of primary care doctors in out-of-hospital emergency medicine.


Rød respons: Norsk indeks for medisinsk nødhjelp deler hastegrader for medisinsk nødhjelp inn i tre kategorier: rød, gul og grønn. Rød respons er definert som tidskritisk tilstand som er livstruende eller potensielt livstruende. Lege og ambulanse skal umiddelbart varsles.

Helseradio: Helseradionettet er en lukket og samordnet radiosamband for helsetjenesten. Leger på vakt skal ha en håndholdt radio (helseradio) som alarmer blir sendt på og der legen kan kommunisere med både AMK-sentralen og ambulansepersonellet.

Anbefalte artikler