Å se hva som skjer

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Å gjenkjenne og tolke visuelle inntrykk er en viktig del av medisinsk praksis og utdanning. Det er bakgrunnen for at vi i dette nummer av Tidsskriftet starter en ny spalte: Medisinen i bilder (s. 1478, se også forfatterveiledningen www.tidsskriftet.no/?nota_id=1235). I denne spalten publiseres illustrasjoner av kliniske eller parakliniske problemstillinger som leserne ønsker å dele med kollegene. Fotografiene, videoene eller animasjonene kan illustrere både sykdommer, prosedyrer og tester. De kan være ledsaget av en kort tekst, men skal først og fremst tale for seg selv.

Anbefalte artikler