Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Christel Taranger Freberg, ph.d. Reprogramming somatic nuclei to a pluripotent state with cell-free extract. Utgår fra Institutt for medisinsk basalfag. Disputas 8.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Martin Zenke, Universitätsklinikum Aachen, Tyskland, Magnar Bjørås, Centre for molecular biology and neuroscience, Universitetet i Oslo, og Hilde Nilsen, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo.

Veileder: Philippe Collas.

Gudrun Elin Rohde, ph.d. Health-related quality of life and global quality of life in patients with low-energy wrist and hip fractures. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 9.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Lisbeth Fagerstrøm, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud, John Gunnar Mæland, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og Erik Bautz-Holter, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Veileder: Astrid Klopstad Wahl.

Helle Margrethe Floor Nesvold, ph.d. Health services for sexually assaulted: complainants’ and judicial use of a self-referral centre, case-flow from assault to legal outcome. Utgår fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Disputas 10.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Annie Vesterby, Retsmedicinsk institut, Århus universitet, Danmark, Steinar Hunskår, Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og Lars Weisæth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Svein Friis og Kari Ormstad.

Gard Olav Sundby Thomassen, ph.d. Design, analysi and applications of custom high-density oligonucleotide microarrays. Utgår fra Bioinformatikkgruppen, Mikrobiologisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 10.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Inge Jonassen, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, Outi Monni, Institute of Biomedicine, University of Helsinki, Finland og Bjørn Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Torbjørn Rognes.

Svend Rand-Hendriksen, ph.d. Marfan syndrome – a diagnostic challenge. Aspects of a Norwegian cohort study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 11.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Anne De Paepe, Department of Medical Genetics, University Hospital Ghent, Belgia, Audny Anke, Fysikalsk- og rehabiliteringmedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, og Dan Atar, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Odd R. Geiran, Benedicte Paus og Johan K. Stanghelle.

Pernille Bøyesen, ph.d. Clinical, serological and imaging assessments of inflammation as predictors of joint damage in patients with rheumatoid arthritis of short duration. Utgår fra Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. Disputas 11.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Philip O’Connor, Leeds Musculoskeletal Biomedical Imaging Unit, Leeds, Storbritannia, Johan G. Brun, Revmatologisk avdeling, Universitetet i Bergen, og Cecilie Røe, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Tore K. Kvien og Mikkel Østergaard.

Stine Lyngvi Fougner, ph.d. Molecular biological examination of somatotroph pituitary adenomas related to clinical data from patients with acromegaly. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 11.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Peter J. Trainer, University of Manchester, Storbritannia, Jens Otto Lunde Jørgensen, Århus Universitetshospital, Danmark, og Trine Bjøro, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jens Bollerslev og Jens Petter Berg.

Cecilie Essholt Kiserud, ph.d. Late effects after treatment for malignant lymphoma. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 11.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Volker Diehl, tidl. University of Cologne, Köln, Tyskland, Trine Haugen, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo, og Mette Brekke, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veileder: Sophie D. Fosså.

Gunn Marit Aasvang, ph.d. Effects of transportation noise on sleep: Assessment of night time noise exposure from railway and road traffic and effects on self-reported sleep and sleep assessed by polysomnography. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 11.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Barbara Griefahn, Technische Universität Dortmund, Tyskland, Mats E. Nilsson, Stockholms universitet, Sverige, og Terje Sagvolden, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Torbjørn Moum.

Henrik A. Bergrem, ph.d. Hyperglycaemia before and after renal transplantation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 14.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Kaj Anker Jørgensen, Department of Renal Medicine C, Aarhus Universitetssykehus, Danmark, Cecilia M. Øien, Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital, og Halvor Rollag, Klinikk for laboratoriemedisin og bildediagnostikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Trond Jenssen og Anders Hartmann.

Erik Stänicke, ph.d. Analytic change after analysis – a conceptual case-based follow-up study. Utgår fra Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 14.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Per Einar Binder, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Rolf Sandell, Linköping Universitet, Sverige, og Hanne Haavind, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veileder: Siri Erika Gullestad.

Siri Hylleraas Bø, ph.d. Acute headache – a prospective study of patients admitted to a general hospital. Utgår fra Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus. Disputas 15.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Knut Hagen, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Aud Nome Dueland, Sandvika Nevrosenter, og John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Espen Dietrichs og Pål Gulbrandsen.

Hanne Løvdal Gulseth, ph.d. Diet and the metabolic syndrome the LIPGENE dietary intervention study. Utgår fra Instiutt for klinisk medisin og Institutt for medisinske basalfag. Disputas 15.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Aila Rissanen, Obesity Research Unit, Helsinki University Central Hospital, Finland, Valdemar Grill, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Petter Laake, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kåre I. Birkeland og Christian A. Drevon.

Bodil Salvesen, ph.d. Pathohysiological and immunological aspects of meconium aspiration syndrome. Utgår fra Immunologisk institutt og Pediatrisk forskningsinstitutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 16.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Anne Husebekk, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø, Rigmor Austgulen, Kvinne-barn-senteret, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Peter Kierulf, Klinisk kjemisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Veiledere: Tom Eirik Mollnes og Ola Didrik Saugstad.

Tor Atle Rosness, ph.d. The impact of early onset dementia on patients and carers. Utgår fra Geriatrisk avdeling, Medisinsk divisjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 16.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Gustaf (Gösta) Bucht, Institutionen för samhällsmedicin og rehabilitering, Umeå universitet, Sverige, Boo Johansson, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sverige, og Marit Kirkevold, Avdeling for sykepleievitenskap og helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veileder: Knut Engedal.

Pål Haugar Brekke, ph.d. Myocardial injury in patients hospitalised for exacerbation of chronic obstructive pulmonary diseas. Utgår fra Fakultetsdivisjonen, Akershus Universitetssykehus. Disputas 16.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Jørgen Vestbo, Hjerte Lungemed afdeling, Hvidovre Hospital, Danmark, Kaare Harald Bønaa, Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø, og Ole Henning Skjønsberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Vidar Søyseth og Torbjørn Omland.

Randi Elin Gislefoss, ph.d. Quality aspects of long-term stored samples, Studies in the Janus Serum Bank of Norway. Utgår fra Kreftregisteret og Biokjemisk institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 18.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Joyce Carlson, Skånes universitetssjukhus, Lund, Sverige, Bjørn Bolann, Institutt for indremedisin, Haukeland universitetssykehus, og Petter Urdal, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Lars Mørkrid og Tom Kristian Grimsrud.

Unni Merethe Breland, ph.d. The pathogenic role of chemokines in atherosclerotic disorders – clinical and experimental studies. Utgår fra Institutt for indremedisinsk forskning. Disputas 18.6. 2010.

Bedømmelseskomité: John Bjarne Hansen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Kjetil Retterstøl, Statens legemiddelverk og Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Johanna Olweus, Klinikk for kreft og kirurgi (Radiumhospitalet), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Pål Aukrust og Jan Kristian Damås.

Karin Isaksson Rø, ph.d. Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 18.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Marie Åsberg, Sektionen för psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Linn Getz, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Lars Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning.

Veiledere: Tore Gude, Olaf G. Aasland og Reidar Tyssen.

Yngvar Fløisand, ph.d. Studies on dendritic cell ontogeny, differentiation and function. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 22.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Øystein Bruserud, Institutt for indremedisin, Seksjon for hematologi, Universitetet i Bergen, Stein Olav Kvaløy, Kreft- og kirurgiklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Per Morten Sandset, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Fridtjof Lund-Johansen.

Wanja Kildal, ph.d. DNA ploidy as a prognostic marker in selected gynecological malignancie. Utgår fra Institutt for medisinsk informatikk. Disputas 23.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Jan P. Baak, Avdeling for patologi, Stavanger universitetssykehus, Helga B. Salvesen, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, og Ben Davidson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Håvard E. Danielsen og Sverre Heim.

Hege Elisabeth Giercksky Russnes, ph.d. Molecular classification of breast carcinomas. Utgår fra Institutt for Kreftforskning, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 23.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Paul S. Meltzer, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA, Anne Vincent-Salomon, Institut Curie, Paris, Frankrike, og Erik Wist, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Anne-Lise Børresen-Dale, Jahn M. Nesland og Therese Sørlie.

Trude Rakel Balstad, ph.d. Dietary plants and regulation of gene expression through Nrf2/EpRE and NF-kB. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 24.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Ben van Ommen, TNO Quality of Life, Delft, Nederland, Hans Krokan, Avdeling for kreftforskning og molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Trine Ranheim, Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Veileder: Rune Blomhoff.

Carmen E. Simonsen, ph.d. Neurocognition and psychosocial function across bipolar disorder and schizophrenia. Utgår fra Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 25.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Eugenia Kravarit, Institute of Psychiatry, London, Storbritannia, Stein Andersson, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Bjørn Rishovd Rund, Psykisk helse, Vestre Viken helseforetak.

Veiledere: Kjetil S. Sundet og Svein Friis.

Helge Roar Brekke, ph.d. New insights into the biology of malignant peripheral nerve sheath tumors identify biomarkers for disease outcome. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.6. 2010.

Bedømmelseskomité: David Gisselsson, Avdelning for klinisk genetik, Lund universitetssjukhus, Sverige, Arvid Heiberg, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Heidi Kiil Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ragnhild A. Lothe.

Aina Kjensli, ph.d. Brittle bones and small lungs. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus. Disputas 25.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Thomas Ringbæk, Hvidovre Hospital, Danmark, Siri Forsmo, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Vidar Søyseth, Avdeling for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ivar Ellingsen, Jan Falch, Morten Ryg og Erik Fink Eriksen.

Liv Halvorsrud, ph.d. Measuring quality of life among older adults. Validation of the Norwegian WHOQOL-Old. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 25.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Martin Eisemann, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, Berit Rokne, Universitetet i Bergen, og Ingun Ulstein, Nasjonalt kompentansesenter for aldring og helse.

Veileder: Mary Kalfoss.

Erlend Tuseth Aasheim, ph.d. Vitamin concentrations in Scandinavian obese subjects undergoing surgical and non-surgical weight loss. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Aker universitetssykehus. Disputas 29.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Stephan Røssner, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Serena Tonstad, Senter for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus, og Bjørn Moum, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Thomas Bøhmer og Kåre I. Birkeland.

Jo Anders Rønneberg, ph.d. DNA methylation analysis of primary breast tumors: from single genes to microarrays. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (Radiumhospitalet). Disputas 30.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Zdenko Herceg, International Agency for Research on Cancer, Lyon, Frankrike, Irina Stancheva, Wellcome Trust Centre for Cell Biology, University of Edinburgh, Storbritannia, og

Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Vessela N. Kristensen og Anne-Lise Børresen-Dale.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Hildegunn Aarsetøy, ph.d. N-3 fatty acids in relation to risk markers and clinical outcome in the acute coronary syndrome. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 3.6. 2010.

Øystein Evjen Olsen, ph.d. Barriers to implementing emergency obstetric care in northern Tanzania: balancing quality and quantity. Utgår fra The Centre for International Health. Disputas 4.6. 2010.

Ingrid Miljeteig, ph.d. End-of-life priorities in complex settings: An ethical analysis of decisions in Indian neonatal units. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 7.6. 2010.

Trude Duelien Skorge, ph.d. Indoor risk factors for asthma and respiratory symptoms in a general population. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 8.6. 2010.

Veiledere: Tomas Mikal Lind Eagan, Per Sigvald Bakke, Amund Gulsvik og Geir Egil Eide.

Martina Moter Erichsen, ph.d. Addison’s disease in Norway. Utgår fra Universitetet i Bergen. Disputas 11.6. 2010.

Ana Cristina Calvo, ph.d. Function and regulation of phenylalanine and tyrosine hydroxylases from human and caenorhabditis elegans. With focus on evolutionary aspects and development of new therapies. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 11.6. 2010.

Roar Gjelsvik, ph.d. Essays on physician behaviour: economic incentives and medical practice. Utgår fra Institutt for økonomi. Disputas 15.6. 2010.

Mette Helvik Morken, ph.d. Post-giardiasis irritable bowel syndrome. Role of intestinal fermentation. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 18.6. 2010.

Line Merethe Myklebust, ph.d. The scaffold protein RACK1 in signal transduction: RACK1 complex formation with Ki-Ras. Utgår fra Kreftforeningen og Molekylærbiologisk institutt. Disputas 24.6. 2010.

Tor Melberg, ph.d. The initiation and evaluation of a percutaneous coronary intervention program at a hospital without on-site cardiac surgery in Western Norway. Utgår fra Medisinsk klinikk, Stavanger Universitetssjukehus. Disputas 25.6. 2010.

Kristian Kobbenes Starheim, ph.d. The human protein N-α-acetyltransferase complexes hNatA, hNatB, and hNatC. Identification and functional characterization. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 25.6. 2010.

NTNU

http://nettopp.ntnu.no/?kat­N_DISP

Karen Lehrmann Ægidius, ph.d. The prevalence of headache and migraine in relation to sex hormone status in women. The HUNT 2 study. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 11.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Lars Bendtsen, Københavns Universitet, Danmark, Line Sveberg Røste, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Eylert Brodtkorb, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: John-Anker Zwart, Lars J. Stovner og Knut Hagen.

Madelene Ericsson, ph.d. Exercise training in genetic models of heart failure. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 16.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Karin R. Sipido, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, Patricia Shakur Brum, Universidade de São Paulo, Brasil, og Alexander Wahba, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Øyvind Ellingsen.

Marianne Klokk, ph.d. The association between self-reported eczema and common mental disorders in the general population. The Hordaland health study (HUSK). Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 24.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Birgitta Meding, Arbetslivsinstitutet, Stockholm, Elisabeth Svensson, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, og Ismail C. Güzey, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: K. Gunnar Gøtestam, Arnstein Mykletun og Sigurd Steinshamn.

Universitetet i Tromsø

www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/disputaser

Erling Johan Aarsæther, ph.d. β-glucan in myocardial ischemia/reperfusion injury – a cardiac surgical perspective. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 10.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Theis Tønnessen, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo, og Eyvind Paulssen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Louis de Weerd, ph.d. Free perforator flap surgery and dynamic infrared thermography – a clinical and experimental study. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 11.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Moustapha Hamdi, Gent University Hospital, Gent, Belgia, Kurt Ammer, Hanusch Hospital, Wien, Østerrike, og Tone Nordøy, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Ruomei Li, ph.d. Role of specialized endothelial cells in eliminating pro-atherogenic macromolecules. Utgår fra Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 15.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Staffan Johansson, Institutt for medisinsk biokjemi og mikrobiologi, Universitetet i Uppsala, Sverige, Elin Mortensen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Tromsø, og Inigio Martinez, Institutt klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Elizabeth Gladys Aarag Fredheim, ph.d. Biofilms of coagulase-negative staphylococci; more pieces to the puzzle. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 16.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Johannes Knobloch, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, University of Lübeck, Tyskland, Anne Aamdal Scheie, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og Øivind Nilssen, Institutt for klinisk medisin, Medisinsk genetikk, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Magnhild Gangsøy Kristiansen, ph.d. The epidemiological, clinical and immunological spectra of chronic hepatitis C (HCV) infection in Northern Norway. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 18.6 2010.

Bedømmelseskomité: Ola Weiland, Division of Infectious Diseases, Karolinska University Hospital Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm, Kristian Bjøro, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Oslo universitetssykehus, og Rolf Jorde, Medisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Marit Renée Myhre, ph.d. A study of the human polyomavirus BK replication and the role of its agnoprotein. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 21.6. 2010.

Bedømmelseskomité: Tina Dalianis, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Cancer Center Karolinska R801, Karolinska University Hospital, Stockholm, Morten Tryland, Seksjon for arktisk veterinærmedisin, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole, Tromsø, og Ingebrigt Sylte, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler