Gestaltveiledning – samtale og kontakt utover det ordinære

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dyrkorn, R

  Dyrkorn, R.

  Innføring i gestaltveiledning

  Teori, metode, praktiske eksempler. 266 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-15-01607-8

  Forfatterne Rigmor og Reidulv Dyrkorn er psykologer som i de siste 25 årene har anvendt metoder og teknikker fundert på gestaltprinsipper innen psykologisk teori, psykoterapi og veiledning. Med denne innføringen ønsker de å formidle sine kunnskaper og erfaringer, også fordi det er skrevet lite om emnet på norsk.

  Som mangeårig allmennpraktiker har jeg savnet en bok som dette. Jeg forsøkte selv i mange år å finne frem til en konsultasjonsform som favnet alle typer inngangsproblemer, men som også kunne være et verktøy videre i diagnostikk og behandling. Denne boken gjør at jeg kan lukke denne gestalten, og med glede anbefale teksten til leger i klinisk arbeid.

  Det faglige begrepet gestalt defineres som «det bevissthetsinnhold som til enhver tid danner forgrunnen for vår oppmerksomhet». Sammen med en bakgrunn som danner rammen, gir dette en helhetsopplevelse med dybde og mening.

  Gestaltveiledning handler om bistand til å løse eller forholde seg til problemer og utfordringer på en hensiktsmessig måte. Siden gestaltterapi i stor grad baseres på de samme kunnskapene og prinsippene, kan leger alt etter opplæring og kompetanse anvende gestalttilnærmingen, også hvis veiledningen går over til terapi.

  Det er samtalens kunst og prinsipper for god lytting som er bærebjelken i denne prosessen. Jeg vil fremheve det som forfatterne skriver om viktigheten av å legge egne oppfatninger til side, for å gi rom for det som betyr mest for den andre. Veilederen må tåle taushet og pauser, vente og lirke, gi ord til assosiasjoner for nye vinklinger inn mot problemenes kjerne. Metaforer fremheves som rike kilder til innsikt og avdekking av problemer og vansker. Leger har en tendens til å spørre og grave. Det viktigste er ofte å lytte til det som ikke blir sagt. Å være var for kroppens små nyanser i blikk, stemme og bevegelser kan åpne et lukket sinn og gi et spennende supplement til personlige fortellinger.

  Jeg har selv hatt størst nytte og glede av kreativ eksperimentering og improvisasjon. Fortid kan trekkes frem til «her og nå». Uavklarte gestalter kan da bearbeides i en trygg ramme, og dermed frigjøre energi til varige endringer.

  Jeg kjenner meg igjen i forfatternes eksempler fra egen virksomhet hvor teoretiske poeng konkretiseres og dessuten gir stemme til det som foregår i veiledningssamtaler. Et tjuetalls figurer bidrar til å belyse stoffet ytterligere.

  Språket er lett og ledig. Stilen er nøktern og lesbar, og fremstillingen av stoffet er pedagogisk.

  Målgruppen er alle som driver veiledning. Leger er ikke nevnt eksplisitt, men jeg mener vi er det. Gjennomgått egen veiledning er en fordel, men alle klinikere vil finne rikelig stoff til ny kunnskap og refleksjon over egen praksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media