Fastlegen.no – alt samlet på ett sted

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Fastlegen.no skal gjøre det lettere for folk å finne helseinformasjon på nettet.

Åpningssiden til fastlegen.no.

Det er Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin som står bak nettstedet fastlegen.no som ble lansert på forsommeren.

– Alle som er pasienter og pårørende vet hvor vanskelig det kan være å orientere seg i et stadig mer komplekst helsevesen. På fastlegen.no vil folk få praktiske tips når de har behov for helsehjelp og behandling, samt informasjon om pasient- og brukerrettigheter. Innholdet er skrevet og kvalitetssikret av leger, sier redaktør og prosjektleder Tom Sundar, fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Med seg på laget har Sundar et redaksjonsråd bestående av legene Marit Hermansen, Karsten Kehlet, Jørn Kippersund og Ståle Sagabråten.

– Fastlegen.no skal spre informasjon om fastlegeordningen og hva fastlegene kan tilby i ulike livsfaser og livssituasjoner. – Vi er ennå i startfasen, men på sikt har vi tro på at nettstedet vil bli en nyttig veiviser og et godt hjelpemiddel for publikum, sier Sundar.

Anbefalte artikler