Legeforeningen i mediene

Artikkel

Overlegeforeningen er skeptiske

Arne Laudal Refsum, leder for Norsk overlegeforening, frykter arbeidet med behandlingsmetoder kan bli en «byråkratisk tvangstrøye», der «alt skal være A4, og hvis ikke, skal det dokumenteres».

Vårt Land 21.6. 2010

Vi vil slippe lange vakter

Målet vårt er å redusere antallet døgnvakter, skriver Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening, i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv. – Vi slåss for å slippe lange vakter – ikke for å beholde dem, skriver hun.

Dagens Næringsliv 11.6. 2010

Fra retorisk spagat til nasjonal plan

Regjeringen må gjøre det klart hva et lokalsykehus er. Hvilke tilbud som kan forventes på lokalsykehuset må være kjent for folk og mest mulig likt over hele landet. For å sikre dette må det lages en nasjonal sykhusplan, skriver Torunn Janbu, Legeforeningens president, i en kronikk i Dagsavisen.

Dagsavisen 17.6. 2010

– Beskjedne pasienter taper prioritet

Paseinter i høyere sosiale lag krever mer av fastlegen sin og får dermed mer tid, mener Allmennlegeforeningens leder. Trond Egil Hansen tror en forklaring på ulikheten i konsultasjonstid mellom høytlønnede og lavtlønnede kan være at personer i høyere sosiale grupper er mer kravstore.

Bergens Tidende 22. 6. 2010

Anbefalte artikler